• Mã ngành 4659-Mã ngành bán buôn máy móc, thiết bị máy khác

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 3 đánh giá

  Mã ngành 4659-Mã ngành bán buôn máy móc, thiết bị máy khác là bao nhiêu? Trong ngành nghề kinh doanh bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng của những lĩnh vực được quy đinh chung về một nhóm ngành liên quan với nhau như máy móc nông nghiệp, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Tuy nhiên hiện nay vẫn có một số ngành nghề bán buôn máy móc vẫn chưa được quy định về một nhóm ngành nghề riêng biệt mà tất cả chúng sẽ được quy định thành nhóm ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác. Vậy khi doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn máy móc cần phải xác định có thuộc nhóm ngành này hay không để mà thực hiện chính xác thủ tục bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác.

  Để biết chính xác những ngành bán buôn máy móc, thiết bị nào thuộc nhóm ngành bán buôn máy móc, thiết bị máy khác chúng ta phải tra cứu trong Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác

  Mã ngành để thực hiện bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác

  Sau đây Nam Việt Luật xin trình bày với các bạn mã ngành, thông tin ngành nghề chi tiết trong nhóm ngành bán buôn máy móc, thiết bị máy khác.

  4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi;

  – Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;

  – Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp;

  – Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;

  – Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp;

  – Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;

  – Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

  – Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;

  – Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;

  – Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may;

  – Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

  Loại trừ:

  – Bán buôn ô tô, kể cả rơ – moóc và xe tải lớn có mui, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45111 (Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)) và 45119 (Bán buôn xe có động cơ khác);

  – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);

  – Bán buôn môtô, xe máy được phân vào nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);

  – Bán buôn xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu);

  – Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm);

  – Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông).

  46591: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

  Nhóm này gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai thác than đá, quặng, khai thác dầu khí như máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén…

  46592: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

  Nhóm này gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác.

  46593: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành dệt như: Máy xe, máy chải, máy dệt…;

  – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành may như: Máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy thùa khuyết…;

  – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành da giày.

  Nhóm này cũng gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dùng cho ngành dệt, may, da giày điều khiển bằng máy vi tính.

  46594: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu;

  – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy fax…

  Loại trừ: Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm).

  46595: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

  Nhóm này gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa, cho mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh.

  46599: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp;

  – Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;

  – Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

  – Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;

  – Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

  Loại trừ:

  – Bán buôn ô tô, kể cả rơ-moóc và xe tải lớn có mui, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45111 (Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)) và 45119 (Bán buôn xe có động cơ khác);

  – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);

  – Bán buôn mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);

  – Bán buôn xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu);

  – Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm);

  – Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông)

  bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác

  Thông tin về mã ngành nghề, tên ngành nghề cần phải được ghi chính xác trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề. Thành phần hồ sơ gồm các văn bản sau đây:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác.
  2. Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị.
  3. Quyết định về việc thay đổi bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác.
  4. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp và nhận kết quả nếu không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

  Trình tự nộp và nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác

  Bước 1: Nộp hồ sơ như đã chuẩn bị ở trên ở Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  Bước 2 : Nhận phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ nộp đúng quy định.

  Bước 3: Nhận kết quả theo ngày trả trên phiếu hẹn. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại sẽ có văn bản trả lời lý do hồ sơ không hợp lệ.

  Bước 4: Đăng bố cáo về thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày. Hiện nay sau khi đăng ký kinh doanh thành công ở Sở Kế hoạch và Đầu tư thì thông tin thay đổi của doanh nghiệp sẽ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mà còn có các dịch thay đổi đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu ti lệ góp vốn, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi chủ sở hữu…

  Chúng tôi sẽ cung cấp dịch thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng. Đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

  Quý khách hàng ngoài muốn thực hiện bổ sung ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị máy khác mà còn bổ sung ngành nghề kinh doanh khác cũng có thể liên hệ để chúng tôi tư vấn miễn phí cho các bạn.

   

Thông báo
Gọi điện thoại