Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

  • Tháng Ba 20, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp mới nhất, khi công ty muốn kinh doanh thêm ngành nghề kinh doanh khác thì cần phải thực hiện thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo đúng quy định. Vậy thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào? Cần hồ sơ gì và các bước thực hiện ra sao? Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết của công ty Nam Việt Luật về thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I/ Danh mục ngành nghề kinh doanh cụ thể

– Trước khi làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp có thể lựa chọn những ngành nghề kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam dưới đây.

>>>Tham khảo: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh <<<

– Trên đây là danh mục ngành nghề theo các mã ngành kinh tế cấp 4. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp không tìm thấy ngành nghề kinh doanh dự tính đăng ký ở danh mục ngành nghề kinh doanh trên thì doanh nghiệp có thể tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh chi tiết dưới đây có thể chi tiết đầy đủ:

>>>Tham khảo: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh chi tiết <<<

– Khi doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện tương ứng với ngành nghề kinh doanh đó mới được phép kinh doanh. Dưới đây là danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

>>>Tham khảo: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện <<<

bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II/ Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế cấp 4 Việt Nam khi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ như sau:

– Với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam khi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của công ty theo mã ngành cấp 4.

– Với mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: công ty ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành, sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: công ty tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh và được thực hiện ngay thủ tục bổ sung ngành nghề mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

III/ Hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

– Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

– Quyết định về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

– Các chứng chỉ, giấy phép hành nghề, kinh doanh đi kèm (nếu là ngành nghề có điều kiện).

– Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Biên bản họp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Công ty Cổ phần).

>>> Hoặc chỉ cần giấy ủy quyền cho Công ty Nam Việt Luật thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

>>> Lưu ý:

+ Khi công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty sẽ được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó khi công ty chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh. Đối với ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề, công ty cần phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề.

+ Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, công ty cần phải đăng ký vốn điều lệ công ty lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Công ty sẽ không phải chứng minh vốn pháp định, vốn điều lệ khi đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện về vốn khi thành lập công ty cũng như khi bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Thời hạn hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

IV/ Công bố nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

– Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

– Cụ thể về vấn đề này Điều 49 của nghị định 78/NĐ-CP/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể như sau:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau khi hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thông báo lên cổng TTĐTQG

2. Cung cấp thông tin về bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

– Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

(Gọi 7:45 – 17:15):  02873000555

(Gọi 24/7): 0909608102  –  0782222229

Email: info@namvietluat.vn

V/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Nam Việt Luật

Nếu như quý khách không có đủ thời gian và không thể tự thực hiện thủ tục thì có thể gửi những thông tin và giấy tờ sau cho công ty Nam Việt Luật để thực hiện dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh nhanh chóng:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
3. Liệt kê cần bổ sung ngành nghề kinh doanh gì?
Sau khi tiếp nhận thông tin, Nam Việt Luật sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu và liên hệ khách hàng ký hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bổ sung ngành nghề kinh doanh và bàn giao kết quả lại cho quý khách.

+ Phí dịch vụ: 500,000 đ

+ Lệ phí nhà nước: 200,000 đ

+ Lệ phí đăng bố cáo: 300,000 đ

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết. Nam Việt Luật luôn sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tận tình nhất.

(Gọi 7:45 – 17:15):  02873000555

(Gọi 24/7): 0909608102  –  0782222229

Email: info@namvietluat.vn