Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV cần gì?

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh thì công ty thường hay phát sinh các nghành nghề mới để phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nên việc đăng ký về bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phát triển các hoạt động kinh doanh của công ty rất là cần thiết. Nội dung Công ty Nam Việt Luật nêu ra về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MVT sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn.

I/ Cơ sở về pháp lý:

_ Điều số 05, 06, 07, 08 trong Luật Đầu tư năm 2014.

_ Điều số 07 thuộc Nghị định số 78/2015/NĐ_CP vào ngày 14-09-2015 của Chính phủ đối với đăng ký doanh nghiệp trong việc bổ sung nghành nghề kinh doanh.

II/ Điều kiện để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV gồm có:

Công ty sẽ được cấp về Giấy xác nhận sau khi có đầy đủ những điều kiện như sau:

_ Ngành nghề kinh doanh đã thực hiện đăng ký dựa vào Hệ thống của ngành kinh tế VN.

_ Công ty đã thực hiện đăng ký về thông tin của số điện thoại để liên lạc.

_ Nộp đầy đủ lệ phí về đăng ký doanh nghiệp dựa vào quy định theo pháp luật.

_ Có hồ sơ thực hiện đăng ký kinh doanh một cách hợp lệ dựa vào quy định theo pháp luật.

_ Có đầy đủ các thông tin về việc đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh trong Hệ thống thông tin doanh nghiệp QG.

III/ Thông tin cần lưu ý khi tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV gồm có:

_ Công ty phải có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi ở trong thời gian là 10 ngày làm việc tính từ ngày có sự thay đổi.

_ Không thực hiện viết tay vào trong những mẫu để đi nộp hồ sơ. Không được sử dụng các kim bấm để bấm vào hồ sơ mà chỉ được sử dụng các ghim kẹp, về hồ sơ thì phải sử dụng khổ giấy A4.

_ Công ty phải cập nhật đầy đủ thông tin về việc đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh trong trường hợp khi có sai sót khác.

_ Công ty phải đăng ký về số điện thoại để liên lạc và sắp xếp các ngành nghề kinh doanh dựa vào Hệ thống của ngành kinh tế VN trong trường hợp khi Giấy CN đăng ký doanh nghiệp mà chưa có các thông tin nêu trên.

_ Hướng dẫn đối với ngành nghề kinh doanh.

IV/ Trình tự tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV gồm có:

_ Công ty cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dựa vào quy định.

_ Công ty thực hiện nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

+ Trong thời gian là từ thứ 2 cho đến thứ 6 hằng tuần là từ 7h30 phút  cho đến 11h30 phút sang và từ 13h cho đến 17h chiều. Riêng thứ 7 là từ 7h30 phút cho đến 11h30 phút sáng.

+ Tiến hành lấy số thứ tự và đợi được gọi theo số thứ tự.

_ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra về tính hợp lệ của bộ hồ sơ và thực hiện giải quyết về hồ sơ của công ty.

_ Căn cứ dựa vào ngày hẹn ở trong giấy Biên nhận thì công ty đi tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được nhận kết quả trong việc giải quyết về hồ sơ hay thực hiện đăng ký để nhận được kết quả ở địa chỉ thông qua công ty trả kết quả thông qua đường Bưu điện.

V/ Cách thức để tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV như sau:

_ Tiến hành thông qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Thực hiện trực tiếp ở Phòng Đăng ký kinh doanh.

VI/ Nội dung thành phần, số lượng của hồ sơ gồm có:

_ Quyết định bằng hình thức văn bản trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với chủ sở hữu doanh nghiệp. Nội dung Quyết định cần phải ghi rõ các nội dung đã được thay đổi ở trong Điều lệ doanh nghiệp.

_ Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp (được ký bởi người đại diện pháp luật cho công ty).

_ Mục lục của hồ sơ.

_ Bản gốc của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay Giấy CN đăng ký kinh doanh và Giấy CN đăng ký thuế hay Giấy CN đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

_ Tờ khai nội dung thông tin của người đi nộp hồ sơ.

_ Bìa của hồ sơ (phải dùng bằng giấy mỏng hay nylon cứng mà không có chữ để được sử dụng vào các mục đích khác).

Về số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Thời gian để giải quyết là trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày được nhận hồ sơ một cách hợp lệ.

Cơ quan để thực hiện là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư TP.HCM

Kết quả nhận được gồm có:

_ Thông báo trong việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ chưa được hợp lệ.

_ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đã hợp lệ.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !