• Mã ngành 4662- Mã ngành bán buôn kim loại và quặng kim loại

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 5 đánh giá

  Mã ngành 4662- Mã ngành bán buôn kim loại và quặng kim loại là bao nhiêu? Bạn muốn đăng ký bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại và quặng kim loại thuộc mã ngành 4662 nhưng lại không biết thủ tục cụ thể thế nào, trình tự thực hiện ra sao? Hay điều kiện kinh doanh bán buôn kim loại và quặng kim loại là gì? Vậy thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây, vì nó sẽ cung cấp những thông tin chi tiết, giúp bạn trả lời cho những thắc mắc trên đấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

  Mã ngành 4662

  I/ Hướng dẫn tra cứu chi tiết mã ngành 4662 về bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Để bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại thì bạn cần biết rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh. Cụ thể, mã ngành nghề bán buôn kim loại và quặng kim loại nằm trong Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  Chi tiết Mã ngành 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Nhóm này gồm:

  Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;

  Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh;

  Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;

  Bán buôn vàng và kim loại quý khác.

  Loại trừ:

  – Bán buôn phế thải, phế liệu bằng kim loại được phân vào nhóm 46697 (Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại).

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Bán buôn quặng kim loại

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn quặng sắt;

  – Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại màu khác.

  46621
  Bán buôn sắt, thép

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi;

  – Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L…).

  Loại trừ: Bán buôn đồ dùng gia đình bằng sắt, thép được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu).

  46622
  Bán buôn kim loại khác

  Nhóm này gồm: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.

  Loại trừ: Bán buôn đồ dùng gia đình bằng kim loại màu được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu).

  46623
  Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn vàng, bạc dạng bột, vảy, thanh, thỏi…;

  – Bán buôn kim loại quý khác.

  Loại trừ: Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý khác được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu).

  46624

  II/ Hồ sơ và trình tự bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại

  Để đăng ký bổ sung ngành nghề buôn bán kim loại, bạn có thể tiến hành theo quy trình 4 bước cơ bản sau:

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại

  Để bổ sung ngành nghề, tên ngành nghề, doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề. Thành phần hồ sơ gồm các văn bản sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại.
  • Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại (công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).
  • Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại.
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung mã ngành 4662

  Nộp hồ sơ như đã chuẩn bị ở trên ở Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nhận phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ nộp đúng quy định.

  Bước 3: Nhận kết quả đăng ký kinh doanh mã ngành 4662

  Nhận kết quả theo ngày trả trên phiếu hẹn. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại sẽ có văn bản trả lời lý do hồ sơ không hợp lệ.

  Bước 4: Đăng bố cáo thông tin bổ sung mã ngành bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Đăng bố cáo về thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày. Hiện nay sau khi đăng ký kinh doanh thành công ở Sở Kế hoạch và Đầu tư thì thông tin thay đổi của doanh nghiệp sẽ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  III/ Một số lưu ý về thông báo nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh kim loại, quặng kim loại

  Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

  Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  Cụ thể về vấn đề này Điều 49 của nghị định 78/NĐ-CP/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, quy định cụ thể như sau:

  Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

  4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

  IV/ Điều kiện kinh doanh bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên đây là nhóm ngành không có hạn chế nào về vốn, bằng cấp hay kinh nghiệm gì. Sau khi đăng ký hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép hành nghề theo quy định của luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng đủ điều kiện về mặt nhân sự có trình độ chuyên môn cao, quy mô sản xuất phải phù hợp, và liên quan đến vấn đề vệ sinh, an toàn lao động, xử lý chất thải,…

  Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh buôn bán kim loại và quặng kim loại phù hợp khi thành lập công ty là việc làm bắt buộc bởi doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh trong phạm vi những ngành nghề đã đăng ký. Chủ doanh nghiệp có quyền tùy ý lựa chọn ngành nghề mình muốn (hoặc dự định trong tương lai sẽ) kinh doanh.

  Để hiểu rõ về đặc tính của ngành bán buôn kim loại và quặng kim loại , bạn nên nhờ đến các luật sư, chuyên viên của Nam Việt Luật có kinh nghiệm tư vấn. Là chủ doanh nghiệp, bạn nên hiểu rõ những ngành nghề mình sẽ đăng ký. Vì không phải cứ có giấy phép đăng ký kinh doanh là bạn được quyền làm mọi thứ.

  V/ Dịch vụ tư vấn bổ sung mã ngành 4662- Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mà còn có các dịch thay đổi đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu ti lệ góp vốn… Nên để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại, quặng kim loại bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

  Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn.

  Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhanh chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi.

  Nam Việt Luật cung cấp dịch thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng. Đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo