Lưu ý khi giải thể doanh nghiệp để nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đối với vấn đề giải thể của doanh nghiệp thì Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn để các khách hàng có thể nắm bắt được những hoạt động có liên quan tới quá trình thực hiện chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp và rời khỏi thị trường kinh doanh.

Việc thực hiện giải thể doanh nghiệp cũng chính là thủ tục để chấm dứt về sự tồn tại đối với doanh nghiệp đó dưới tư cách là 01 chủ thể hoạt động kinh doanh bằng việc tiến hành thanh lý về tài sản của công ty nhằm trả nợ đến cho những chủ nợ. Khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 được ra đời thì đã có nhiều những quy định đưa ra với mục đích đơn giản hóa về việc tiến hành thủ tục để doanh nghiệp rời khỏi thị trường, nội dung trong đó còn có những quy định đối với việc giải thể công ty. Về điều này sẽ góp phần trong việc hạn chế đối với tình trạng mà cộng đồng các doanh nghiệp và xã hội đang bức xúc trong thời gian qua đối với các vấn đề thực hiện giải thể không được thuận lợi.

I/ Căn cứ cơ sở pháp lý gồm:

_ Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT vào ngày 1-12-2015 thuộc Bộ KH và đầu tư.

_ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP vào ngày 14-09-2015 thuộc Chính phủ.

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

II/ Nam Việt Luật xin nêu ra những đặc điểm pháp lý và các lưu ý khi giải thể doanh nghiệp để các khách hàng tham thảo cụ thể như sau:

1/ Việc giải thể của doanh nghiệp cũng là 01 quá trình thực hiện với các hoạt động để chấm dứt về sự tồn tại của công ty và rút ra khỏi thị trường kinh doanh. Đây cũng chính là các quá trình diễn ra đối với những hoạt động sau: hoạt động về pháp lý (các thủ tục về hành chính để thực hiện xóa bỏ tên của doanh nghiệp ở cơ quan ĐK kinh doanh) và hoạt động về kinh tế (thực hiện thanh lý về tài sản, tiến hành thanh toán khoản nợ).

2/ Về lý do của việc giải thể khá là đa dạng, điều này có thể được xuất phát từ việc doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật hay chủ doanh nghiệp có ý định tự nguyện. Nhưng đa phần là các doanh nghiệp khi giải thể đều do chủ đầu tư hoạt động kinh doanh bị thua lỗ mà chưa có đến mức mất đi khả năng thực hiện thanh toán các khoản nợ khi đến hạn hay không có các nhu cầu để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó thì lý do mà doanh nghiệp bị vi phạm pháp luật cùng với việc doanh nghiệp bị áp dụng hình thức chế tài, đình chỉ về hoạt động kinh doanh và thực hiện rút giấy phép đều sẽ dẫn tới trường hợp bắt buộc phải giải thể, chẳng hạn như trường hợp khi doanh nghiệp kinh doanh một cách trái phép, khai man về hồ sơ để đăng ký, số lượng về các thành viên bị giảm dưới mức thấp nhất mà không có thực hiện khắc phục hay xử lý trong thời gian quy định theo pháp luật, …

3/ Công ty sẽ chỉ tiến hành thủ tục về việc giải thể để được rút ra khỏi thị trường kinh doanh khi đã bảo đảm thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ và đã thực hiện xong những nghĩa vụ đối với tài sản. Trường hợp khi doanh nghiệp mất đi khả năng thực hiện thanh toán các khoản nợ đã đến hạn, thì sẽ phải áp dụng thực hiện theo quy định của Luật Phá sản nhằm chấm dứt về hoạt động của công ty. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng khả năng của doanh nghiệp thực hiện thanh toán chính là yếu tố để quyết định trong việc doanh nghiệp được rút ra khỏi thị trường kinh doanh thông qua các thủ tục phá sản hay giải thể.

4/ Chủ sở hữu công ty cũng là người đưa ra quyết định thực hiện việc giải thể của doanh nghiệp. Đối với Cơ quan ĐK kinh doanh sẽ không có thẩm quyền để phản đối hay đồng ý về việc thực hiện giải thể của doanh nghiệp mà chỉ có thực hiện xem xét về tính hợp lệ trong bộ hồ sơ về giải thể, nếu như không có các khiếu nại đối với việc giải thể của doanh nghiệp thì sẽ đưa ra quyết định tiến hành cập nhật về tình trạng là doanh nghiệp đã giải thể qua cổng thông tin QG trong việc đăng ký doanh nghiệp (hay lúc trước đây còn gọi là việc xoá bỏ tên của doanh nghiệp ở trong sổ đăng ký kinh doanh và chấp thuận về hồ sơ giải thể).

Trong những trường hợp khi bắt buộc thực hiện giải thể thì chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định thực hiện giải thể dựa trên cơ sở về việc quyết định từ Toà án hay cơ quan thẩm quyền tiến hành đình chỉ các hoạt động của công ty và thu hồi về giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Đối với trường hợp này dù là khi không có trực tiếp đưa ra quyết định thực hiện giải thể tuy nhiên về bản chất thì có thể coi như cơ quan thẩm quyền của nhà nước chính là chủ thể đưa ra quyết định trong việc giải thể công ty, do chủ sở hữu của doanh nghiệp đưa ra quyết định thực hiện giải thể mà không được xuất phát tự do từ ý định của mình.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !