Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khi thành lập sẽ cần chuẩn bị hồ sơ với các loại giấy tờ không giống nhau. Sau đây, Nam Việt Luật xin tư vấn cho bạn về hồ sơ thành lập doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp hiện nay!

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo Điều 20 của Luật Doanh Nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, thì người đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập c ông ty TNHH

Căn cứ theo Điều 22 của Luật Doanh Nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân của các thành viên công ty TNHH nếu là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc Hộ hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. Nếu các thành viên là tổ chức nước ngoài thì cần có thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Căn cứ theo Điều 23 của Luật Doanh Nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, Hộ chiếu cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập;
 • Quyết định thành lập công ty cổ phần, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì cần có thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Căn cứ theo Điều 21 của Luật Doanh Nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên của công ty
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của các thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là tư vấn của Nam Việt Luật về hồ sơ thành lập doanh nghiệp.Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp nhé!

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]