Bổ sung thêm mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thêm mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại. Theo Luật doanh nghiệp các tổ chức này nếu muốn hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình trước tiên phải đăng ký các ngành nghề tương ứng trong nhóm ngành nghề làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình khi mới thành lâp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi đã thành lập.

Dưới đây là bài viết chia sẻ một số thông tin về thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh được áp dụng theo luật hiện hành!

hoạt động làm thuê công việc gia đình

970 – 9700 – 97000: Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Nhóm này gồm:

– Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình như trông trẻ, nấu ăn, quản gia, làm vườn, gác cổng, giặt là, chăm sóc người già, lái xe, trông nom nhà cửa, gia sư, người giám hộ, thư ký…;

– Việc làm thuê trong các hộ gia đình định rõ bởi người đi thuê trong việc tổng điều tra hoặc nghiên cứu công việc, kể cả người đi thuê là người độc thân. Giá trị sản phẩm được tạo ra trong hoạt động này được tính là làm thuê trong các hộ gia đình.

Loại trừ: Cung cấp dịch vụ như nấu ăn, làm vườn… do các nhà cung cấp độc lập (công ty hoặc tư nhân) được phân vào loại dịch vụ tương ứng.

Thủ tục quy trình thực hiện bổ sung mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình.

+ Biên bản họp về việc bổ sung mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình.

+ Quyết định về việc bổ sung mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, ngành nghề đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, ngành nghề trồng cây hàng năm thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Các chuyên viên của công ty sẽ tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Đối với ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện, Nam Việt Luật sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên hệ mật thiết với nhau
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Nam Việt Luật sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.
  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua