Trình tự thực hiện dự án đầu tư

Trình tự thực hiện dự án đầu tư

Khi nhà đầu tư muốn thực hiện dự án đầu tư của mình phải thực hiện theo các thủ tục pháp lý được quy định trong Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên đôi khi các nhà đầu tư chưa hiểu rõ trình tự thực hiện dự án đầu tư như thế nào ? Và với các dự án khác nhau về tính chất, quy mô và điều kiện thì trình tự thủ tục khác nhau ra sao ?

Để tìm hiểu rõ về trình tự thực hiện dự án đầu tư, chúng tôi mời các bạn tham khảo bài viết này. Trước tiên theo Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư 2014 ở Điều 22 như sau:

Điều 22. Trình tự thực hiện dự án đầu tư

1. Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo một hoặc một số thủ tục sau đây:

a) Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này;

b) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 44 Nghị định này đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);

d) Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).

2. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

dau-tu

Như vậy :

Nếu dự án đầu tư cần quyết định chủ trương đầu tư thì trước tiên cần làm thủ tục đăng ký quyết định chủ trương đầu tư mới làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngược lại nhà đầu tư chỉ cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư mới đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án theo quy định. Nhưng cũng có trường hợp không cần thiết vì nhà đầu tư có thể đăng ký hoạt động theo hình thức hợp đồng.

Tiếp đó là các thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; thủ tục về xây dựng. Nếu trong dự án đầu tư có nội dung này.

Những dự án cần quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 30,31 và 32 Luật đầu tư 2014.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !