• Giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn

  • Giấy phép kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Kinh doanh khách sạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi các nhà đầu tư kinh doanh khách sạn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tự và phải được cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn. Trong quá trình tư vấn và thực hiện các thủ tục cho khách hàng, Nam Việt Luật nhận thấy các nhà đầu tư còn nhiều thắc mắc về loại giấy phép này.

  Giấy phép an ninh trật tự khi kinh doanh khách sạn là cần thiết

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn
  • Kinh nghiệm khi xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn
  • Dịch vụ giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Điều kiện xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn

  Cơ sở kinh doanh khách sạn sau khi đã được thành lập hợp pháp, để được cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn, phải đáp ứng được các điều kiện về an ninh, trật tự được liệt kê tại Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP:

  Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

  1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Đối với người Việt Nam:

  Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

  Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

  Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

  b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

  Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

  3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

  Đối với nhân sự làm việc trong khách sạn, khách sạn phải đảm bảo chỉ sử dụng nhân viên từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy; không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Điều kiện này được liệt kê rõ tại khoản 9 Điều 25 Nghị 96/2016/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, khách sạn còn phải xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự bao gồm các nội dung theo Điều 8 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

  • Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự;
  • Biện pháp thực hiện;
  • Lực lượng phục vụ thường xuyên;
  • Phương tiện phục vụ;
  • Biện pháp tổ chức, chỉ đạo;
  • Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động;
  • Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

  Đáp ứng được các điều kiện này, khách sạn có thể chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục để được cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn cho cơ sở của mình.

  Tham khảo thêm: Các điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh khách sạn

  Điều kiện để được cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn là gì?

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn

  Quy trình thực hiện đề nghị cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn được thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn

  Bộ hồ sơ để xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn bao gồm các thành phần theo Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (theo mẫu)
  • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu
  • Tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp trong các văn bản nêu trên không thể hiện ngành nghề kinh doanh.
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm:

  - Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú là khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên

  - Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không thuộc trường hợp trên.

  Tham khảo dịch vụ giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Nam Việt Luật trong trường hợp cơ sở kinh doanh khách sạn chưa có tài liệu này.

  • Bản khai lý lịch (theo mẫu) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (theo mẫu) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

  a) Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội);

  Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

  b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

  c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, người thực hiện thủ tục nộp bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng với quy mô của khách sạn theo Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cụ thể:

  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an nếu là khách sạn được xếp hạng từ 05 sao trở lên
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu là các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn
  • Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh khách sạn không phải là doanh nghiệp

  Việc nộp hồ sơ có thể linh hoạt thông qua 03 hình thức: Nộp trực tiếp, Nộp online, Nộp thông qua dịch vụ bưu chính. Người thực hiện thủ tục có thể lựa chọn hình thức thuận tiện nhất.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ lưu trú cho cơ sở kinh doanh.

  Tại Nam Việt Luật, chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp, với chi phí hợp lý cho khách hàng.

  Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn bao gồm những gì?

  Kinh nghiệm khi xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn

  Qua nhiều năm thực hiện thủ tục cho nhiều khách hàng để cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn, Nam Việt Luật xin chia sẻ một số kinh nghiệm hữu ích để các khách hàng tham khảo:

  • Một trong những yêu cầu để được cấp giấy phép này là cơ sở kinh doanh khách sạn phải có danh sách ngành, nghề kinh doanh bao gồm ngành, nghề dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn. Tham khảo: Danh sách ngành, nghề kinh doanh
  • Trường hợp danh sách ngành nghề của cơ sở kinh doanh khách sạn chưa có các ngành nghề trên thì có thể thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh làm mất giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn của mình thì phải thông báo cho cơ quan công an có thẩm quyền trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị mất; tránh bị xử phạt, gây tổn thất tài chính.
  • Khi đã được cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ lưu trú, khách sạn phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao giấy phép được cấp gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.
  • Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau:

  - Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;

  - Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  - Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);

  - Sơ đồ khu vực kinh doanh.

  Các tài liệu này phải được gửi trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động.

  Nam Việt Luật chia sẻ kinh nghiệm khi làm thủ tục giúp hiệu quả nhanh chóng

  Dịch vụ giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là đơn vị cung cấp dịch vụ làm giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thực hiện xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn, Nam Việt Luật cung cấp dịch vụ toàn diện như sau:

  • Tư vấn điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn cho khách hàng
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn, đảm bảo hồ sơ đầy đủ thành phần, chính xác
  • Đại diện liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp giấy phép
  • Nhận kết quả giấy chứng phép an ninh trật tự và bàn giao cho khách hàng
  • Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu khách hàng…

  Đơn vị tư vấn thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện được cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn, thủ tục đăng ký cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khách sạn dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trong giới hạn bài viết này, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem, do đây là thủ tục phức tạp. Để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu thực hiện thủ tục, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo