• Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Quận Phú Nhuận TPHCM

  • Đăng ký kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Khi bạn phân vân không biết nên sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại quận Phú Nhuận ở đâu, lúc này hãy nhớ đến Nam Việt Luật – một địa chỉ uy tín để bạn gửi gắm sự tin tưởng của mình nhé.

  Điều kiện đăng ký kinh doanh

  Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Quận Phú Nhuận

  Điều kiện đăng ký kinh doanh

  Điều kiện để đăng ký kinh doanh bao gồm:

  • Kinh doanh những ngành nghề không thuộc danh sách những ngành nghề cấm kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp phải đặt theo đúng quy định của pháp luật;
  • Trụ sở chính của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, là địa điểm thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp; phải có địa chỉ cụ thể bao gồm cả số nhà, tên phố, tên xã phường,…;
  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định hiện hành của pháp luật;
  • Đã nộp đủ lệ phí thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành của pháp luật;

  Hồ sơ đăng ký kinh doanh

  Đối với thành lập công ty:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh dành cho doanh nghiệp;
  • Bản sao (có công chứng) một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân còn hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì cần cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp;
  • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì cần cung cấp chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp và các cá nhân khác trong doanh nghiệp.

  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh dành cho công ty TNHH MTV;
  • Dự thảo điều lệ của công ty có chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH MTV và người đại diện công ty;
  • Bản sao (có công chứng) một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân còn hạn của chủ sở hữu công ty (nếu chủ sở hữu là cá nhân) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hay giấy tờ tương đương khác (nếu chủ sở hữu là tổ chức);
  • Nếu như ủy quyền người đại diện theo pháp luật thì cung cấp danh sách, giấy tờ chứng thực cá nhân;
  • Nếu chủ sở hữu công ty TNHH MTV là tổ chức thì phải cung cấp văn bản ủy quyền cho người được uỷ quyền đối;
  • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì cần cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp;
  • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì cần cung cấp chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp và các cá nhân khác trong doanh nghiệp.
  thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

  Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty TNHH

  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần  và công ty hợp danh:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  • Điều lệ của công ty (dự thảo)
  • Danh sách các thành viên/cổ đông sáng (đối với công ty TNHH 2TV trở lên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh) lập kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông (nếu là cá nhân); bản sao quyết định thành lập, Đăng ký kinh doanh hay những giấy tờ có giá trị tương đương khác (nếu là tổ chức);
  • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì cần cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp;
  • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì cần cung cấp chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp và các cá nhân khác trong doanh nghiệp.

  Đối với hộ kinh doanh:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể;
  • Bản sao (có công chứng) một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh;
  • Nếu như hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì cần cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp;
  • Nếu như hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì cần cung cấp chứng chỉ hành nghề của chủ người đại diện hộ kinh doanh và các thành viên khác.

  Nếu bạn sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại quận Phú Nhuận của Nam Việt Luật, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện toàn bộ thủ tục và giao đến tận tay cho quý khách hàng.

Thông báo
Gọi điện thoại