Bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất đồng hồ

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất đồng hồ

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Hiện nay những chiếc đồng hồ đã rất thân thuộc đối với tất cả mọi người và càng được ưa chuộng sử dụng nhiều hơn. Đã có rất nhiều doanh nghiệp đã thành lập công ty sản xuất ngành nghề này cũng như các công ty khi nhận thấy tiềm năm phát triển đã thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất đồng hồ

Bài viết dưới đây công ty Nam Việt Luật sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích về trình tự thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh!

ma-nganh-nghe-san-xuat-dong-ho

Nhóm mã ngành nghề: 2652 – 26520: Sản xuất đồng hồ

Nhóm sản xuất đồng hồ gồm:

– Sản xuất các loại đồng hồ đeo tay, treo tường, bao gồm đồng hồ dạng tấm;

– Sản xuất hộp đựng đồng hồ treo tường và đeo tay, bao gồm cả hộp bằng kim loại quý;

– Sản xuất thiết bị ghi thời gian và thiết bị đo lường, hoặc hiển thị khoảng cách thời gian có kim đồng hồ hoặc có mô tơ đồng bộ như:

+ Máy đo thời gian dừng nghỉ,

+ Đồng hồ,

+ Dấu đóng ngày/giờ,

+ Máy đo quá trình.

– Sản xuất máy chuyển đổi thời gian và các máy ngắt khác có gắn kim đồng hồ hoặc mô tơ đồng bộ như: Khoá hẹn giờ;

– Sản xuất các linh kiện cho đồng hồ treo tường và đeo tay như:

+ Kim đồng hồ các loại,

+ Lò xo, mặt đồng hồ, đĩa, cầu và các bộ phận khác của đồng hồ,

+ Vỏ bọc đồng hồ bằng mọi chất liệu.

Loại trừ:

– Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (bằng vải, da, nhựa) được phân vào nhóm 15120 (Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm);

– Sản xuất dây đeo đồng hồ bằng kim loại quý được phân vào nhóm 32110 (Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan);

– Sản xuất dây đồng hồ bằng kim loại thường được phân vào nhóm 32120 (Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan).

Thủ tục, hồ sơ thực hiện bổ sung thêm mã ngành sản xuất đồng hồ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất đồng hồ

Thành phần hồ sơ thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất đồng hồ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+  Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

+ Biên bản họp và bản sao hợp lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Biên bản họp và bản sao hợp lệ phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất đồng hồ đến Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở.

+ Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại sẽ có văn bản trả lời lý do hồ sơ không hợp lệ.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua