• Mã ngành 8730-Mã ngành chăm sóc người già, người khuyết tật

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 8730-Mã ngành chăm sóc người già, người khuyết tật là bao nhiêu? Người có công với cách mạng, người già, người khuyết tật là đối tượng được xã hội, nhà nước quan tâm chăm sóc đặc biệt. Chính vì lý do đó mà hiện nay có nhiều đơn vị, tổ chức công hoặc tư nhân thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật, người có công. Và để thực hiện hoạt động chăm sóc này một cách hợp pháp trước tiên các đơn vị, tổ chức phải đăng ký hoạt động ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công khi vừa mới thành lập hoặc đăng ký bổ sung sau khi đã thành lập.

  Để thực hiện bổ sung ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công thì hồ sơ cần thiết, trình tự thủ tục như thế nào ? Mã ngành chi tiết trong nhóm ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công ?

  ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật

  Mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công

  Mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  8730: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

  87301: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

  Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở cung cấp chăm sóc, điều dưỡng cho các đối tượng là người có công với cách mạng.

  Loại trừ: Hoạt động nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh được phân vào nhóm 87101 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh).

  87302: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

  Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người già, những người mà không thể tự chăm sóc mình một cách đầy đủ hoặc những người mà không muốn sống độc lập một mình. Việc chăm sóc bao gồm phòng ở, chế độ ăn uống, theo dõi và giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong một số trường hợp, các đơn vị này còn cung cấp sự chăm sóc điều dưỡng về chuyên môn cho những người sống tại các khu riêng khác.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Hoạt động của các cơ sở trợ giúp cuộc sống;

  – Hoạt động tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho những người về hưu;

  – Nhà dành cho người già với sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu;

  – Nhà nghỉ không có sự chăm sóc điều dưỡng.

  Loại trừ:

  – Nhà dành cho người già có sự chăm sóc điều dưỡng được phân vào nhóm 87109 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác);

  – Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung mà sự chăm sóc về y tế hoặc nơi nghỉ không phải là vấn đề quan trọng được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

  87303: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật

  Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật. Việc chăm sóc bao gồm phòng ở, chế độ ăn uống, theo dõi và giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong một số trường hợp, các đơn vị này còn cung cấp sự chăm sóc điều dưỡng về chuyên môn cho những người sống tại các khu vực riêng khác.

  Loại trừ: Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung mà sự chăm sóc về y tế hoặc nơi nghỉ không phải là vấn đề quan trọng được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

  Trình tự thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công.

  + Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Nếu các bạn cảm thấy việc chuẩn bị hồ sơ  rườm rà, thủ tục nộp và nhận kết quả có chút rắc rối, phức tạp thì vì sao bạn không tìm đến chúng tôi công ty Nam Việt Luật.

  Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng. Đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

  Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những có thể thực hiện bổ sung ngành nghề chăm sóc người già, người khuyết tật, người có công mà còn bổ sung ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn…

Thông báo
Gọi điện thoại