• Mã ngành 4100-4210-Mã ngành kinh doanh xây dựng

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 4100-4210-Mã ngành kinh doanh xây dựng là bao nhiêu? Hiện nay, dựa vào quy định theo pháp luật thì các công ty chỉ được phép hoạt động dựa vào ngành nghề kinh doanh mà công ty đó đã thực hiện đăng ký cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì thế khi công ty muốn hoạt động kinh doanh dựa vào một hay một số các ngành nghề kinh doanh khác cụ thể như là những ngành nghề kinh doanh về xây dựng thì công ty cần phải thực hiện thủ tục trong việc thông báo về thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh.Sau đây Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra nội dung về các trình tự thực hiện thủ tục trong việc thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng đúng theo quy định pháp luật đang hiện hành. Thời gian để tiến hành thông báo thay đổi là trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày có sự thay đổi. Về chủ thể tiến hành việc thông báo thay đổi sẽ là người đại diện pháp luật cho công ty hay là người được sự ủy quyền từ người đại diện pháp luật cho công ty.

  Trình tự bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng cụ thể như sau:

  I/ Thực hiện thông báo bằng hình thức văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh:

  Khi công ty có thay đổi thì cần phải thực hiện thông báo bằng hình thức văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính đối với thời hạn đã nêu trên.

  Việc thông báo thay đổi cần phải có đầy đủ những giấy tờ trong hồ sơ như sau:

  _ Biên bản trong việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

  _ Thông báo thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

  _ Giấy tờ ủy quyền cho Nam Việt Luật để thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng.

  _ Các tài liệu khác đối với các ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện.

  Chú ý: Những ngành nghề kinh doanh về xây dựng kèm theo mã ngành để các khách hàng có thể tham khảo và chọn lựa cho phù hợp gồm:

  _ Xây dựng về nhà cửa các loại có mã ngành là 4100.

  _ Xây dựng các công trình về đường bộ và đường sắt có mã ngành là 4210.

  _ Xây dựng các công trình công ích có mã ngành là 4220.

  _ Xây dựng các công trình khác về kỹ thuật dân dụng có mã ngành là 4290.

  _ Phá dỡ có mã ngành là 4311.

  _ Chuẩn bị về mặt bằng có mã ngành là 4312.

  _ Lắp đặt về hệ thống điện có mã ngành là 4321.

  _ Lắp đặt về hệ thống điều hoà không khí, lò sưởi và cấp, thoát nước có mã ngành là 4322.

  _ Lắp đặt các hệ thống xây dựng khác có mã ngành là 4329.

  _ Hoàn thiện về công trình xây dựng có mã ngành là 4330.

  _ Hoạt động khác về xây dựng chuyên dụng có mã ngành là 4390.

  Đối với các ngành nghề kinh doanh mới có yêu cầu về vốn pháp định thì doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký mức vốn điều lệ của doanh nghiệp bằng hay lớn hơn so với mức vốn pháp định về ngành nghề kinh doanh đó và khi tiến hành nộp hồ sơ về thông báo thay đổi thì cần phải có kèm theo nội dung văn bản xác nhận của cơ quan thẩm quyền về mức vốn pháp định.

  Về các ngành nghề kinh doanh có yêu câu về chứng chỉ hành nghề thì doanh nghiệp cũng sẽ cần phải bảo đảm trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh phải có đầy đủ về chứng chỉ hành nghề. Khi tiến hành nộp hồ sơ về thông báo thay đổi thì cần phải kèm theo các bản sao phải hợp lệ về chứng chỉ hành nghề của một hay một số các cá nhân dựa vào quy định theo Luật chuyên ngành.

  II/ Nhận và tiến hành xử lý về thông báo thay đổi:

  Thời gian trong vòng là 03 ngày làm việc tính từ ngày được nhận thông báo thay đổi thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét về tính hợp lệ đối với hồ sơ và sau đó thực hiện việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

  III/ Thực hiện thông báo về nội dung thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp:

  Thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã được công khai, khi công ty thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng thì cần phải tiến hành thông báo một cách công khai về thông tin thay đổi qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

  IV/ Các thủ tục cần thực hiện khi đã thay đổi:

  Thời gian trong vòng là 05 ngày làm việc tính từ ngày đã thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải gửi nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp và nội dung đã thay đổi về đăng ký doanh nghiệp đó đến các cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm XH, cơ quan quản lý về lao động. Định kỳ thực hiện gửi nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp và nội dung đã thay đổi về đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan thẩm quyền của nhà nước khác mà cùng cấp UBND quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (hay còn được gọi chung là cấp huyện) ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính.

   

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo