• Mã ngành 381,382-Mã ngành thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 2 đánh giá

  Mã ngành 381,382 - Mã ngành thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải là bao nhiêu? Trong sinh hoạt của mỗi con người, mỗi gia đình trong xã hội thì hằng ngày luôn có một lượng rác thải ra môi trường. Đặc biệt ở các thành phố lớn, các khu dân cư đông đúc thì lượng rác thải ra mỗi ngày có thể nói là cực kỳ khổng lồ gồm đủ thứ các loại rác từ không độc hại hay độc hại cho đến rác y tế. Chính vì vậy mà nhu cầu cần có người thu gom, tiêu hủy, xử lý rác mỗi ngày tránh gây ô nhiễm môi trường và để đáp ứng nhu cầu đó mà xuất hiện các công ty vệ sinh chuyền hoạt động trong lĩnh vực này. Để được phép hoạt động trước tiên cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải hoặc thực hiện bổ sung ngành nghề sau khi đã thành lập cũng được. Để nắm rõ mã ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải và thủ tục, hồ sơ bổ sung ngành nghề theo quy định mới nhất, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

  I/ Mã các ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  Mã các mã ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.  Sau đây thông tin chi tiết các ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải :

  1. 3811 : Thu gom rác thải không độc hại. Nhóm này gồm:

  – Thu gom các chất thải rắn không độc hại (rác từ nhà bếp) trong khu vực địa phương, như là việc thu gom các rác thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bằng các túi rác, xe rác, thùng chứa, v.v… có thể lẫn lộn cả các nguyên liệu có thể giữ lại để sử dụng;

  – Thu gom các nguyên liệu có thể tái chế;

  – Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng;

  – Thu gom rác thải trong thùng rác ở nơi công cộng;

  – Thu gom rác thải từ công trình xây dựng và bị phá hủy;

  – Thu gom và dọn dẹp các mảnh vụn như cành cây và gạch vỡ;

  – Thu gom rác thải đầu ra của các nhà máy dệt;

  – Hoạt động của các trạm gom rác không độc hại.

  Loại trừ:

  – Thu gom rác độc hại được phân vào nhóm 3812 (Thu gom rác thải độc hại);

  – Hoạt động của khu đất cho tiêu hủy rác thải không độc hại được phân vào nhóm 3821 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại);

  – Hoạt động của các cơ sở nơi mà nguyên, vật liệu có thể tái sử dụng đang ở dạng hỗn hợp như giấy, nhựa v.v… cần được phân loại riêng được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu).

  2. 3812: Thu gom rác thải độc hại. Nhóm này gồm: Việc thu gom rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường. Nó có thể được phân loại, xử lý, đóng gói và dán nhãn chất thải cho mục đích vận chuyển.

  Loại trừ: Việc khôi phục và dọn sạch các toà nhà hư hỏng, các khu mỏ, các vùng đất, nước mặt bị ô nhiễm như việc loại bỏ các amiăng được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác).

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Thu gom rác thải y tế. Nhóm này gồm: Thu gom rác thải từ các cơ sở y tế.

  38121

  Thu gom rác thải độc hại khác. Nhóm này gồm:

  – Thu gom các loại rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường;

  – Thu gom dầu đã qua sử dụng từ tàu thuyền hoặc gara;

  – Thu gom rác thải độc hại sinh học;

  – Ắc qui đã qua sử dụng;

  – Hoạt động của các trạm chu chuyển các chất thải độc hại

   38129

  3. 3821 : Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

  Nhóm này gồm:

  Việc xử lý trước khi tiêu hủy và xử lý khác đối với các chất thải rắn và không rắn không độc hại, như:

  + Hoạt động của các khu đất dùng cho tiêu hủy rác thải không độc hại,

  + Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro, tro bay hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác,

  + Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu hủy.

  + Sản xuất phân compốt từ chất thải hữu cơ.

  Loại trừ:

  – Đốt, thiêu hủy rác thải nguy hiểm được phân vào nhóm 38229 (Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác);

  – Hoạt động của các cơ sở mà nguyên, vật liệu có thể tái sử dụng đang ở dạng hỗn hợp như giấy, nhựa, lon đựng đồ uống đã dùng và kim loại, cần được phân loại riêng được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu);

  – Khử độc và làm sạch đất, nước; tiêu hủy các vật liệu nhiễm độc được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác).

  4. 3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

  Nhóm này gồm: Việc lọc bỏ xử lý trước khi đưa vào tiêu hủy các chất thải độc hại dạng rắn và không rắn, gồm các chất thải như chất gây nổ, chất gỉ sét, dễ cháy, chất độc, kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường.

  Loại trừ:

  – Đốt chất thải không nguy hiểm được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại),

  – Khử độc và làm sạch đất, mặt nước; tiêu hủy các nguyên vật liệu độc được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác),

  – Tái xử lý nhiên liệu hạt nhân được phân vào nhóm 2011 (Sản xuất hoá chất cơ bản).

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế. Nhóm này gồm: Hoạt động của các phương tiện xử lý và tiêu hủy rác thải từ các cơ sở y tế.

  38221

   

  Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác. Nhóm này gồm:

  – Hoạt động của các phương tiện xử lý rác thải độc hại;

  – Xử lý và tiêu hủy các động vật sống và chết bị nhiễm độc và các chất thải gây bệnh khác;

  – Thiêu hủy rác thải độc hại;

  – Tiêu hủy các hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để loại trừ các chất thải gây hại;

  – Xử lý, tiêu hủy và cất giữ các chất thải hạt nhân phóng xạ như:

  + Xử lý và tiêu hủy các chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái tức là những chất đang phân hủy trong quá trình vận chuyển từ bệnh viện,

  + Đóng gói, chuẩn bị các điều kiện và các hoạt động xử lý khác đối với chất thải hạt nhân để cất giữ

   38229

  Thủ tục bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  Bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  II/ Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  Để bổ sung ngành nghềthu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải, bạn có thể tiến hanh theo quy trình sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  Hồ sơ để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải.

  + Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  >>> Lưu ý:

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  III/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Nam Việt Luật

  – Công ty Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhanh chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. 

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật còn thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

  Nếu các bạn cảm thấy việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề khá rắc rối, phức tạp thì vì sao không tìm đến  công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh , bổ sung ngành nghề trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

Thông báo
Gọi điện thoại