Bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Thị trường lao động, việc làm của nước ta phát triển tương đối nhanh và ổn định. Số lao động trong độ tuổi tham gia lực lượng lao động xã hội chiếm tỷ lệ khá cao với hơn 76%; tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm còn 2,21%, thuộc loại thấp trong khu vực; lao động thiếu việc làm giảm dần. Chính vì có nguồn lao động dồi dào, gia rẻ mà nhiều doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm như mở các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng nguồn lao động…cũng có các doanh nghiệp khác nhận thấy được nhu cầu, tiềm năng phát triển ngày càng tăng cao của ngành nghề dịch vụ này đã làm thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm để có đủ điều kiện giấy phép kinh doanh.

Sau đây Nam Việt Luật xin giới thiệu với các bạn mã các ngành nghề mới nhất trong nhóm ngành nghề hoạt động dịch vụ lao động và việc làm và các thông tin chi tiết về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh!

mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

Nhóm mã ngành nghề: 781 – 7810 – 78100: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Nhóm này gồm: Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm, những người được giới thiệu không làm trong các công ty môi giới.

Nhóm này cũng gồm:

– Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu và sắp xếp lao động bao gồm cả quản lý;

– Hoạt động của các hãng tìm kiếm diễn viên;

– Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 74900 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu).

782 – 7820 – 78200: Cung ứng lao động tạm thời

Nhóm này gồm: Cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng trong một thời gian hạn định để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, những người được tuyển dụng là lao động của khu vực dịch vụ lao động tạm thời. Tuy nhiên, các đơn vị được phân loại ở đây không thực hiện việc giám sát trực tiếp lao động của họ trong khi làm việc cho khách hàng.

783 – 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động dài hạn, ổn định, quản lý nguồn lao động trong nước, đại diện cho người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh phân vào nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động phân vào nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố đó.

78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động dài hạn, ổn định, quản lý nguồn lao động làm việc ở nước ngoài, đại diện cho người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh, được phân theo nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động, xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố nguồn lao động đó.

Trình tự thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghềdịch vụ lao động việc làm

+ Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

+ Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghềdịch vụ lao động, việc làm ( Của công ty TNNH 2 thành viên,công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh)

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua