• Xác định vốn điều lệ công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên khi thành lập công ty cổ phần, không phải ai cũng biết về các vấn đề liên quan đến vốn của công ty cổ phần. Sau đây, chúng tôi tư vấn về vấn đề xác định vốn điều lệ công ty cổ phần khi các bạn tiến hành thủ tục thành lập công ty hoặc góp vốn vào công ty cổ phần nhé!

  Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn bỏ ra để mua cổ phần công ty. Công ty cổ phần thành lập và tồn tại độc lập đối với cổ đông sở hữu nó. Vốn của công ty cổ phần được chia nhỏ thành những phần bằng nhau. Những phần này được gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của những nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau.

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân

  Vốn của công ty cổ phần

  Để xác định vốn điều lệ công ty cổ phần, bạn cần phải nắm được các vấn đề sau:

  – Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

  – Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng cổ đông ít nhất phải là 03 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa;

  – Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần trong phạm vi số vốn góp vào công ty;

  – Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cá nhân khác nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định.

  – Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

  Thời hạn góp vốn của công ty cổ phần

  Các cổ đông của công ty cổ phần phải thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong vòng 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Xử lý cổ đông của công ty cổ phần chưa góp đủ vốn

  Khi hết thời hạn mà các cổ đông của công ty cổ phần chưa góp đủ vốn theo đúng quy định thì phải xử lý thế nào?

  Nếu quá thời hạn trên, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ tiến hành thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì sẽ thực hiện theo quy định sau:

  – Cổ đông công ty cổ phần chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ tất nhiên không còn là cổ đông của công ty, sẽ không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào khác;

  – Cổ đông của công ty cổ phần chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức cũng như các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; Tuy nhiên, các cổ đông này không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho cá nhân hay tổ chức khác;

  – Số cổ phần chưa thanh toán sẽ được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị công ty cổ phần được quyền bán;

  – Công ty cổ phần  phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán và thay đổi các cổ đông sáng lập trong vòng 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán cổ phần đã đăng ký mua. Đây là cách xác định vốn điều lệ công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

  Qua những thông tin trên đây hy vọng bạn có thể xác định vốn điều lệ công ty cổ phần của công ty mình! Hoặc liên hệ với Nam Việt Luật để được hỗ trợ, tư vấn xác định vốn điều lệ công ty cổ phần nhé!

  Xem thêm: Vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định theo luật doanh nghiệp 2014 mới nhất!

Thông báo
Gọi điện thoại