Vốn điều lệ

Vốn thành lập công ty xuất nhập khẩu hiện nay như thế nào? Cần kê khai vốn điều lệ ra sao thì phù hợp? Là vấn đề được nhiều người quan tâm khi muốn thành lập công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề vốn khi mở

Kê khai vốn điều lệ khi thành lập công ty là một trong những vấn đề được các doanh nhân quan tâm. Bởi vì vốn điều lệ có ý nghĩa rất quan trọng và là một phần không thể thiếu khi đăng ký kinh doanh. Vậy khi thành lập công ty thì cần kê khai

Vốn điều lệ là một trong những loại vốn được yêu cầu đăng ký, kê khai khi thành lập công ty. Vậy có thể thành lập công ty không cần vốn điều lệ hay không? Nếu cần thì cần mức vốn điều lệ bao nhiêu? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn? Hay vốn tối thiểu khi mở công ty hiện nay như thế nào? Là băn khoăn chung của các doanh nhân khi muốn mở công ty, nhưng lại không biết cần chuẩn bị vốn ra sao? Để hiểu hơn về vấn đề vốn khi thành lập doanh

I/ Vốn điều lệ có vai trò gì trong doanh nghiệp? _ 01 trong các vai trò lớn nhất đối với vốn điều lệ đó chính là cơ sở nhằm xác định về tỉ lệ của việc sở hữu cổ phần hay của phần vốn được góp từ cổ đông, thành viên trong doanh nghiệp.

I/ Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014 II/ Thủ tục rút vốn điều lệ của cổ đông trong công ty cổ phần cụ thể như sau: 1/ Khi cổ đông tiến hành yêu cầu doanh nghiệp mua lại số cổ phần của mình: _ Với trường hợp khi các cổ đông có

Những trường hợp thực hiện rút vốn điều lệ công ty TNHH gồm: I/ Rút vốn điều lệ công ty TNHH bằng cách giảm mức vốn điều lệ: Dựa vào quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 ở điều số 68 khi muốn rút vốn điều lệ công ty TNHH thì doanh nghiệp này có thể

I/ Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì? _ Vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị về mệnh giá của các cổ phần các loại mà đã thực hiện bán. Về vốn điều lệ công ty cổ phần ở thời điểm tiến hành đăng ký việc thành

I/ Căn cứ cơ sở pháp lý gồm:  _ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. _ Luật Doanh nghiệp năm 2014. II/ Vốn điều lệ của công ty TNHH MTV là gì? Dựa vào doanh nghiệp năm 2014 tại Số 68/2014/QH13 ở điều số 74 đã được ban hành vào ngày 26 – 11 – 2014 bắt đầu có hiệu lực