• Vốn điều lệ công ty xây dựng khi thành lập quy định mới nhất

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Các khách hàng đang có kế hoạch muốn mở công ty xây dựng và đang tìm hiểu về các quy định đối với vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp như thế nào? Nội dung bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra sau đây sẽ giúp cho các khách hàng hiểu rõ thêm để có sự chuẩn bị các kế hoạch một cách phù hợp trong việc thực hiện thành lập doanh nghiệp.

  I/ Trước tiên cần phải hiểu về định nghĩa của vốn điều lệ:

  _ Dựa vào nội dung của Luật Doanh nghiệp đã quy định thì vốn điều lệ chính là số vốn mà được góp hay cam kết góp từ những cổ đông, thành viên ở trong 01 thời gian quy định và sẽ được ghi vào trong Điều lệ của doanh nghiệp.

  _ Về tài sản để góp vốn đều có thể là: Việt Nam Đồng, vàng, ngoại tệ được tự do chuyển đổi, giá trị của quyền về sở hữu trí tuệ, giá trị của quyền về sử dụng đất, bí quyết về kỹ thuật, công nghệ và những tài sản khác mà có thể được định giá bằng Việt Nam Đồng ghi vào trong Điều lệ của doanh nghiệp được góp từ thành viên nhằm tạo ra vốn của doanh nghiệp.

  _ Đối với quyền về sở hữu trí tuệ mà được dùng để thực hiện góp vốn gồm có là: quyền tác giả, quyền có liên quan tới quyền tác giả, quyền về giống cây trồng, quyền được sở hữu công nghiệp và những quyền khác về sở hữu trí tuệ dựa vào pháp luật đã quy định đối với sở hữu trí tuệ. Theo quy định khi các tổ chức, cá nhân mà được hợp pháp làm chủ sở hữu đối với những quyền đã kể trên thì mới có quyền được sử dụng về những tài sản đó để thực hiện góp vốn.

  _ Thực hiện góp vốn chính là việc đem tài sản vào trong doanh nghiệp để được trở thành là chủ sở hữu hay những chủ sở hữu chung của doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức được phép góp vốn vào trong công ty TNHH, công ty hợp danh hay mua các cổ phần trong công ty cổ phần dựa vào quy định theo Luật doanh nghiệp, ngoại trừ các trường hợp cụ thể như sau:

  + Khi những đối tượng sẽ không được phép góp vốn vào trong công ty dựa vào quy định theo pháp luật về công chức, cán bộ.

  + Khi các đơn vị về lực lượng vũ trang ND Việt Nam, cơ quan của nhà nước mà sử dụng tài sản của nhà nước dùn để góp vốn vào trong công ty nhằm thu lợi riêng đến đơn vị, cơ quan của mình.

  II/ Vốn điều lệ công ty xây dựng khi thực hiện thành lập được quy định ra sao?

  _ Những ngành nghề thuộc lĩnh vực về xây dựng mà không có trong nhóm những ngành nghề thuộc loại có điều kiện đối với vốn pháp định thì trong khi thực hiện mở công ty xây dựng sẽ không cần phải tiến hành chứng minh về vốn và cũng sẽ không có bị ràng buộc đối với số vốn đã đăng ký. Do vậy khi thực hiện mở công ty xây dựng thì các khách hàng không có cần phải tiến hành việc chứng minh về vốn điều lệ.

  _ Đối với vốn điều lệ của công ty Xây dựng khi thực hiện đăng ký sẽ ảnh hưởng tới mức đóng hằng năm về thuế môn bài của công ty được quy định cụ thể như sau:

  + Khi vốn điều lệ ở mức dưới 10 tỉ đồng thì mức đóng thuế môn bài sẽ là: 2.000.000 vnđ/ 01 năm.

  + Khi vốn điều lệ ở mức trên 10 tỉ đồng thì mức đóng thuế môn bài sẽ là: 3.000.000 vnđ/ 01 năm.

  Chú ý: Trong trường hợp khi công ty mới được thành lập vào sau ngày 1-7 của năm thì mức đóng thuế môn bài trong năm đó sẽ chỉ cần phải đóng ở mức là 50% so với mức đóng của cả năm.

  _ Thời gian quy định của việc đóng thuế môn bài:

  + Trong năm đầu tiên khi thành lập thì thời gian được quy định trong vòng là 30 ngày từ khi đã có giấy ĐK kinh doanh và khi đã thực hiện nộp Tờ khai của thuế môn bài.

  + Trong những năm tiếp đến thì cần đóng vào trước ngày 30-1 hằng năm.

  Ngoài ra trong lĩnh vực về Xây Dựng thì những công ty sẽ thường hay đặt vốn điều lệ ở mức khá cao với mục đích là thể hiện về năng lực của doanh nghiệp trong khi làm các hồ sơ để đấu thầu.

  III/ Vốn điều lệ đối với công ty có ý nghĩa gì?

  _ Vốn điều lệ là cơ sở nhằm thực hiện phân chia về lợi nhuận và cũng như là cơ sở về rủi ro ở trong việc kinh doanh của những thành viên tham gia góp vốn.

  _ Vốn điều lệ còn là vốn đầu tư của hoạt động trong công ty.

  _ Vốn điều lệ là sự cam kết đối với tính chịu trách nhiệm bằng hình thức vật chất của những thành viên với các đối tác, khách hàng và cũng như là đối với công ty.

  Nội dung nêu trên là các thông tin tổng quát của vốn điều lệ công ty Xây Dựng khi thực hiện thành lập, nếu như có những thắc mắc cần giải đáp thì các khách hàng hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn miễn phí.

Thông báo
Gọi điện thoại