Văn phòng đại diện của doanh nghiệp - Nam Việt Luật

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Để có thể dễ dàng mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác thị trường mới thì doanh nghệp thường chọn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc có thể địa điểm kinh doanh. Thế nhưng chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh đều có chức năng riêng của mình nên doanh nghiệp phải tùy theo mục đích nhu cầu của mình mà chọn thành lập cái nào.

Trong bài viết này công ty Nam Việt Luật sẽ trình bày về các vấn để như chức năng văn phòng đại diện, văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không, hoạch toán kế toán văn phòng đại diện như thế nào, văn phòng đại diện phải đóng các loại thuế nào, văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không…

Văn phòng đại diện

Chức năng văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đại diện cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo sự ủy quyền và bảo về các quyền lợi, lợi ích đó. Chức năng văn phòng đại diện như sau :

1. Là văn phòng liên lạc giữa doanh nghệp với các đối tác, khách hàng

2. Nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường mới, đối tác mới.

Văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không ?

– Văn phòng đại diện không có chức năng hoạt đồng kinh doanh sản xuất và không có quyền tự nhân danh ký kết hợp đồng kinh tế riêng nào.

Vậy văn phòng đại có được ký hợp đồng ? Câu trả lời là vẫn có thể nhưng trong trường hợp như sau :

– Văn phòng đại diện có thể ký kết hợp đồng với điều kiện là nhân danh doanh nghiệp chủ quản ký kết và phải có văn bản ủy quyền của doanh nghiệp chủ quản.

Hoạch toán kế toán văn phòng đại diện như thế nào ?

Doanh nghiệp chủ quản sẽ chịu hoàn toàn tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình hoạtd động của văn phòng đại diện cho nên việc hoạch toán kế toán văn phòng đại diện sẽ là hoạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Cho nên ưu điểm khi thành lập văn phòng đại diện là doanh nghiệp sẽ giảm bớt các thủ tục kê khai thuế và các nghĩa vụ thuế phức tạp.

Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào và có được xuất hóa đơn

– Vì văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc và không có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh hay thương mại cho nên chỉ phát sinh tiền thuế môn bài mỗi năm cho văn phòng đại diện.

– Và chính vì vậy văn phòng đại diện cũng không được phép sử dụng hóa đơn.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm có :

– Thông báo thành lập văn phòng đại diên.

– Quyết định thành lập văn phòng đại diện của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông.

– Biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông.

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Bản sao chứng thực một trong các Giấ tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại điện

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện được thực hiện theo trình tự như sau :

1. Chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn ở trên.

2. Nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt địa chỉ.

3. Nhận Giấy biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ đúng quy định.

4. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện theo như ngày hẹn trên Giấy biên nhận.

5. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu ( nếu có ).

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau