Ưu điểm của giải thể doanh nghiệp là gì?

Hiện nay trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có công ty thích nghi được trong môi trường hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và đáp ứng được các nhu cầu trên thị trường, tuy nhiên cũng có khá nhiều công ty không có theo kịp hay không có các khả năng để thích ứng với nhu cầu thị trường và việc hoạt động kinh doanh của công ty bị kém hiệu quả, sau đó dẫn đến hậu quả là phải tiến hành giải thể.

Đối với các trường hợp này mặc dù công ty không có mong đợi, tuy nhiên việc giải thể sẽ vẫn thường xuyên diễn ra, đây cũng là hiện tượng diễn ra rất bình thường và nhất là đối với sự biến đông của nền kinh tế trên thị trường hiện nay.

Như vậy cũng có những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp như sau:

Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 ở Điều số 201, điều số 202, điều số 203, điều số 204, điều số 205 thì có thể rút ra được 01 số các ưu điểm nổi bật trong việc giải thể doanh nghiệp đối với những thủ tục khác để thực hiện chấm dứt hoạt động của công ty cụ thể như là:

_ Việc thực hiện giải thể doanh nghiệp sẽ còn thể hiện được sự chủ động của mỗi công ty đối với tình hình hoạt động kinh doanh trong công ty của chính mình bởi vì việc thực hiện giải thể doanh nghiệp cần phải có yếu tố của việc tự quyết từ chủ sở hữu của doanh nghiệp. Về điều này còn được thể hiện rõ dựa vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 ở điều số 201 tại khoản 01 điểm b đối với trường hợp khi công ty bị giải thể. Những trường hợp như sau mà doanh nghiệp cần phải thực hiện việc giải thể gồm:

+ Khi dựa vào quyết định thực hiện từ tất cả những thành viên hợp danh với trường hợp là công ty hợp danh, từ chủ sở hữu của doanh nghiệp với trường hợp là công ty tư nhân, từ Đại HĐ cổ đông với trường hợp là công ty cổ phần, từ HĐ thành viên hay từ chủ sở hữu của doanh nghiệp với trường hợp là công ty TNHH, …

+ Khi kết thúc thời gian quy định về việc hoạt động kinh doanh của công ty đã được ghi trong nội dung Điều lệ của doanh nghiệp mà không có thực hiện quyết định việc gia hạn thêm.

+ Khi công ty đã bị thu hồi về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

+ Khi doanh nghiệp không có còn đầy đủ số lượng tối thiêu về các thành viên dựa vào quy định tại Luật này mà trong thời gian quy định là 06 tháng liên tiếp không có thực hiện các thủ tục để chuyển đổi về loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

_ Công ty sẽ chỉ được phép giải thể khi đã đảm bảo thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ và các nghĩa vụ khác về tài sản, khi công ty không có đang trong quá trình tiến hành giải quyết các tranh chấp ở Tòa án hay ở cơ quan trọng tài. Đối với doanh nghiệp và người quản lý có sự liên quan theo quy định ở khoản 1 tại điểm d trong Điều này đều sẽ cùng bị liên đới việc chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ của công ty.

_ Trong trường hợp khi công ty không tiến hành giải thể mà thay vào đó là thực hiện các thủ tục về phá sản thì người mà đang giữ chức vụ như: Tổng giám đốc, Chủ tịch, thành viên của HĐ quản trị, Giám đốc của công ty có 100% vốn của nhà nước khi bị tuyên bố là đã phá sản thì không còn được tiếp tục đảm nhiệm những chức vụ đó trong bất kỳ công ty của nhà nước nào bắt đầu từ ngày mà công ty có 100% vốn của nhà nước đã bị tuyên bố là phá sản. Về người đại diện cho phần vốn được góp từ Nhà nước tại công ty có vốn đầu tư nhà nước mà công ty đó đã bị tuyên bố là phá sản thì sẽ không còn được tiếp tục đảm nhiệm những chức vụ về quản lý trong bất kỳ công ty nào mà có vốn từ Nhà nước. Trong trường hợp nếu như người đang giữ chức vụ về quản lý của hợp tác xã, công ty đã bị tuyên bố là phá sản còn cố tình vi phạm những quy định nêu trên thì đều sẽ bị Thẩm phán quyết định, xem xét đối với việc sẽ không được phép thực hiện thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp hay việc làm người quản lý của hợp tác xã, doanh nghiệp trong thời gian quy định là 03 năm tính từ ngày mà Tòa án ND có đưa ra quyết định việc tuyên bố phá sản. Bên cạnh đó nếu như công ty chọn lựa thủ tục thực hiện giải thể công ty thì khi mà công ty đã giải thể xong thì chủ sở hữu của công ty bị giải thể sẽ có thể được tiếp tục thực hiện việc thành lập công ty và còn được quản lý 01 công ty khác.

Nội dung nêu trên cũng là 01 trong các ưu điểm lớn của việc giải thể doanh nghiệp đối với các thủ tục khác để chấm dứt việc hoạt động kinh doanh chẳng hạn như là phá sản.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !