Tư vấn thủ tục và mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty  là một nhu cầu tất yếu khi doanh nghiệp muốn mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Trong đó mở rộng chi nhánh công ty là hình thức phổ biến nhất. Hàng năm có rất nhiều công ty mở thêm các chi nhánh mới trong và ngoài nước, nâng tầm ảnh hưởng, quảng bá nhận diện thương hiệu của mình. Tuy nhiên việc thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần khá phức tạp.Các bạn sẽ phải nắm các điều kiện bắt buộc để thành lập chi nhánh công ty và thêm đó là mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty. Để hiểu rõ hơn các bạn hãy gọi điện số tổng đài công ty Nam Việt Luật hoặc gửi email cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí giúp bạn nắm rõ được thông tin, điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh công ty.

Tu-van-thu-tuc-mau-thong-bao-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

Thủ tục, trình tự để thành lập chi nhánh công ty bao gồm:

Bước 1: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ thành lập chi nhánh trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Người đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động.

+ Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trả Giấy biên nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi trụ sở chính thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tu-van-thu-tuc-mau-thong-bao-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

Dịch vụ tư vấn thủ tục  thành lập chi nhánh công ty của công ty Nam Việt Luật:

-Sau khi nhận thông tin từ khách hàng các chuyên viên công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn cũng như soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty giúp cho khách hàng

-Công ty Nam Việt Luật sẽ cử nhân viên đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh và theo dõi tiến trình làm việc của cơ quan giải quyết hồ sơ.

-Thông báo kết quả trao nhận giấy thông báo thành lập chi nhánh công ty đến tận tay khách hàng.

-Mọi thắc mắc hoặc các vấn đề chưa hiểu rõ các bạn hãy đến công ty Nam Việt Luật hoặc gọi điện đến số tổng của công ty để được tư vấn miễn phí.Ngoài dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần công ty Nam Việt Luật còn nhiều các dịch vụ khác nhau mong các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty

 

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ………………………………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ……………………………………….

Email: …………………………………………………… Website: …………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngành Mã ngành

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ………………………………………………

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm
kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: …………..

Sinh ngày: ……….. /……. /……. Dân tộc: ……………………..  Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………….

Ngày cấp: ………… /……. /……. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………… /……. /……. Ngày hết hạn: ………… /……. /……. Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………. Fax: ……………………………………….

Email: ……………………………………………………………… Website: …………………………………

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: …………………………………………………………………

2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….
6 Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê

đất

Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác

 

9 Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính[1]: ……………..

…………………………………………………………………………

7. Số lượng lao động: …………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]