Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Giữa luật doanh nghiệp mới và cũ có những quy định khác nhau về người đại diện theo pháp luật, trước khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cũng cần nắm bắt được những quy định và những hệ quả pháp lý sau khi thay đổi người đại diện.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có phức tạp? Tại sao cần phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp? Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cần những thành phần hồ sơ giấy tờ gì? Và quan trọng nhất là những quy định về người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành các bạn đã nắm hay chưa? Những thắc mắc trên của các bạn sẽ được giải đáp chi tiết dưới bài viết dưới đây:

Quy định về người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh nghiệp mới nhất

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ doanh nghiệp quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp hoặc cho đến khi chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

6. Đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

8. Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đã loại bỏ quy định hạn chế Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp hiện hành

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khách hàng và với cơ quan Nhà nước. Quyền và chức năng của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các chức danh của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp hiện hành:

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

2. Chủ tịch doanh nghiệp – đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với doanh nghiệp cổ phần;

4. Giám đốc;

5. Tổng Giám đốc;

6. Các chức danh quản lý công ty khác theo quy định

Những lưu ý đặc biệt sau khi thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm; Vì việc thay đổi đại diện pháp luật các đối tác bạn hàng chưa thể biết kịp thời được.

2. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, vì các thông tin của người đại diện pháp luật cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng.

3. Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng;

4. Đối với doanh nghiệp có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ;

Hồ sơ thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Mục lục hồ sơ (Ghi theo thứ tự trên);

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

* Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đắng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

– Tiếp nhận hồ sơ:

+ Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Trả kết quả:

+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đối với hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” – Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư;

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Dịch vụ của Nam Việt Luật về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

– Nam Việt Luật tư vấn chức danh cho người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

– Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Nam Việt Luật tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp;

– Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp;

– Nam Việt Luật đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Nam Việt Luật thay mặt khách hàng đăng bố cáo thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp;

– Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp như thông báo với ngân hàng, đối tác, các cơ quan quản lý liên quan khác.

Phương thức tiếp cận dịch vụ của công ty Nam Việt Luật

– Gọi điện đến tổng đài tư vấn trực tiếp

– Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email:  info@namvietluat.vn

Những lý do bạn nên chọn dịch vụ của công ty Nam Việt Luật

– Chúng tôi không lớn nhất, nhưng chất lượng dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất

– Chúng tôi luôn đem đến quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với chi phí rẻ nhất

– Chúng tôi luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng

– Lợi ích của bạn – lợi ích của chúng tôi! Đến với công ty Nam Việt Luật – Đến với sự chuyên nghiệp! 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]