Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Tại sao cần phải thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp? Thủ tục đổi người đại diện pháp luật cần những thành phần hồ sơ giấy tờ gì? Và quan trọng nhất là những quy định về người đại diện theo pháp luật theo pháp luật hiện hành các bạn đã nắm hay chưa? Những thắc mắc trên của các bạn sẽ được giải đáp chi tiết dưới bài viết dưới đây:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật -1

Người đại diện công ty phải đáp ứng đầy đủ những quy định theo Luật.

I/ Quy định về người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh nghiệp mới nhất

Giữa luật doanh nghiệp mới và cũ có những quy định khác nhau về người đại diện theo pháp luật, trước khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cũng cần nắm bắt được những quy định và những hệ quả pháp lý sau khi thay đổi người đại diện. Cụ thể, quy định về người đại diện pháp luật gồm những điểm sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ doanh nghiệp quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp hoặc cho đến khi chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

6. Đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

8. Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đã loại bỏ quy định hạn chế Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

II/ Quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp hiện hành

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khách hàng và với cơ quan Nhà nước. Quyền và chức năng của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

– Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tham khảo chi tiết thủ tục tại bài viết: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật