Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Tư vấn thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay số lượng các công ty cung cấp dịch vụ về kể toán ngày càng nhanh để đáp ứng được nhu cầu thuê làm kế toán ngoài của một số đơn vị. Điều kiện thành lập doanh nghiệp nói chung sẽ bao gồm những hồ sơ và thủ tục gì? Và điều kiện, thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán cần có những qui định gì?

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán là gì?

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán là một tổ chức đứng ra nhận làm các công việc thuộc phòng kế toán của các đơn vị theo những thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng làm việc mà không cần phải chịu sự quản lý, không thuộc quân số của đơn vị, tổ chức đó.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, dịch vụ quyết toán thuế là một loại hình đang rất phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Việc thành lập công ty dịch vụ kế toán cần tuân thủ những quy định nhất định. Để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, quý khách cần đáp ứng được đầy đủ mọi điều kiện pháp lý dưới đây theo quy định của pháp luật:

  1. Về hình thức thành lập công ty kế toán:

Thành lập công ty kế toán và hoạt động theo quy định với một trong ba hình thức sau: Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Doanh nghiệp tư nhân.

Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán giá rẻ phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong số những người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán, Điều 40 của Nghị định 129.

  1. Về cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ kế toán:

Việc thành lập doanh nghiệp kế toán, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật và theo quy định của Nghị định 129.

  1. Về ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán:

Doanh nghiệp dịch vụ quyết toán thuế được đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 43 của Nghị định 129.

  1.  Về chứng chỉ hành nghề – nhân sự công ty dịch vụ kế toán:

Sau khi thành lập công ty dịch vụ kế toán, trong quá trình hoạt động, công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

  1. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán:

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký thành lập công ty kế toán được quy định như sau:

– Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán, có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật sẽ được phép đăng ký kinh doanh kế toán theo quy định của pháp luật và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể.

– Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, quyết toán phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kế toán

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.

– Danh sách các thành viên, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hợp pháp của mỗi thành viên.

– Chứng chỉ hành nghề kế toán của người quản lý doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật Việt về thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, cần tư vấn về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn trước thành lập, trong quá trình làm hồ sơ và sau khi thủ tục thành lập công nghiêp được hoàn thành thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!