Tư vấn thành lập văn phòng giới thiệu việc làm - Chi tiết

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn thành lập văn phòng giới thiệu việc làm

  • 21/01/2021
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Môi giới việc làm là hoạt động cần thiết, đóng vai trò là cầu nối giữa người tìm việc với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, việc thành lập văn phòng giới thiệu việc làm trái phép gây nên những hệ lụy cho cả người lao động và doanh nghiệp. Nhằm giúp các đơn vị có nhu cầu mở trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp, Nam Việt Luật xin tư vấn về điều kiện mở văn phòng giới thiều việc làm và những kinh nghiệm mở trung tâm giới thiệu việc làm hữu ích để thành lập thành công và nhanh chóng đưa văn phòng dịch vụ việc làm đi vào hoạt động

Điều kiện thành lập văn phòng giới thiệu việc làm

Để thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, các đơn vị có nhu cầu cần chuẩn bị và đáp ứng các điều kiện như sau:

– Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Phải có trụ sở, địa điểm làm việc ổn định. Nơi đặt trụ sở phải có đủ diện tích, thuận tiện cho các hoạt động và giao dịch với khách hàng của văn phòng.

– Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

– Phải có tối thiểu 05 lao động có trình độ trên cao đẳng thuộc các chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ, pháp luật; đội ngũ lao động của văn phòng phải có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt và không có tiền án, tiền sự;

– Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp là Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này thì khi thành lập cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính của mình.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm

Điều kiện cần đáp ứng

– Có nơi hoạt động và trụ sở ổn định, đặt ở địa điểm thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Nếu thuể trụ sở thì cần ổn định từ 36 tháng trở lên.

– Có văn phòng sử dụng cho hoạt động tư vấn, phòng sử dụng cho hoạt động giới thiệu môi giới và cung ứng lao động, phòng cho hoạt động về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, Fax, E-mail cùng những tài liệu liên quan đến thị trường lao động và trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng.

– Có tối thiểu 2 tỷ đồng Việt Nam ký quỹ ở Ngân hàng nhằm giải quyết các rủi ro và những khoản phải đền bù có thể xảy ra trong thời gian hoạt động.

– Có ít nhất 15 (mười lăm) cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành như: kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (theo mẫu do Bộ Lao động – TB & XH quy định).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (công chứng).

– Các giấy tờ khác chứng minh đủ điều kiện để cấp giấy phép của doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này)

Thời hạn giấy phép

Giấy phép cấp cho doanh nghiệp với thời hạn là 36 tháng tháng, mỗi lần gia hạn tiếp theo sẻ không quá 36 tháng.

Trình tự cấp giấy phép

– Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho Sở Lao động – TB & XH cho địa phương sở tại.

– Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ, Sở Lao động – TB & XH sẻ có trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép cho doanh nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ thành lập văn phòng giới thiệu việc làm

Hồ sơ mở văn phòng giới thiệu việc làm gồm các giấy tờ cụ thể như sau:

Hồ sở gồm có:

– Đề nghị thành lập văn phòng giới thiệu việc làm;

– Danh sách cổ đông/ thành viên;

– Dự thảo điều lệ hoạt động của văn phòng giới thiệu việc làm;

– Danh sách các ngành nghề giới thiệu việc làm;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng;

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông/ thành viên;

Các mốc thời gian quan trọng của việc thành lập văn phòng giới thiệu việc làm:

– Thời gian cấp phép: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Thời hạn giấy phép: giấy phép hoạt động có hạn là 36 tháng, hết 36 tháng văn phòng phải xin cấp lại 1 lần.

Trường hợp muốn thành lập công ty tư vấn, môi giới việc làm bạn có thể tham khảo chi tiết thủ tục thành lập công ty dịch vụ việc làm để nắm rõ quy định cụ thể.

Thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập:

– Sở Lao động – TB & XH thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý hoặc chấp thuận việc thành lập Trung tâm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn.

– Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của các Bộ, ngành và tổ chức đó.

Trên đây là những chia sẻ về điều kiện thành lập văn phòng giới thiệu việc làm cùng với những kinh nghiệm mở trung tâm giới thiệu việc làm hữu ích. Hy vọng, nội dung bài viết giúp doanh nghiệp nắm được những quy định cần thiết về điều kiện thành lập văn phòng môi giới và giới thiệu việc làm thành công. Nếu còn điều gì vướng mắc cần giải đáp liên quan thủ tục thành lập văn phòng giới thiệu việc làm nói riêng hoặc quy định thành lập doanh nghiệp nói chung, vui lòng liên hệ trực tiếp cho Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn cụ thể nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua