Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Thành lập công ty nước ngoài là một thủ tục pháp lý chắc chắn bạn cần nắm rõ nếu muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nam Việt Luật với dịch vụ tư vấn thành lập công ty sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ bản chất của việc thành lập và điều hành công ty một cách tốt nhất.

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Quy định thành lập công ty nước ngoài

Công ty nước ngoài được định nghĩa theo Luật Doanh NghiệpLuật Đầu tư là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là công ty Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại…

Quy định về thành lập công ty nước ngoài như sau:

 • Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
 • Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài mới.
 • Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài

Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài muốn đầu tư và thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân

 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu đối còn hiệu lựuc (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương đương với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản, Giấy phép xây dựng… của bên cho thuê).

Đối với nhà đầu tư là tổ chức

Trường hợp thành lập công ty nước ngoài do công ty có trụ sở tại nước ngoài góp vốn, đầu tư vốn thì cần chuẩn bị

 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư ứng với vốn đầu tư tại Việt Nam.
 • Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài
 • Hộ chiếu công chứng của giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam
 • Điều lệ công ty nước ngoài
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê.
 • Bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định gồm các nội dung: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ công nghệ; thông số kỹ thuật, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền chính;

Quy trình thành lập công ty nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam bạn cần biết

Thủ tục thành lập công ty nước ngoài gồm các bước cơ bản sau:

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có thể nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định. Cũng có trường hợp không cần thực hiện bước này.

Bước 02: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty nước ngoài:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm trên 51% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm trên 51% vốn điều lệ.
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm trên 51 % vốn điều lệ.

Bước 03: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thời gian trên giấy hẹn

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập công ty nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập công ty nước ngoài theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 05: Khắc dấu của công ty nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, công ty cần tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Công ty được tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 06: Thực hiện công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu  bạn cần tư vấn rõ hơn về việc thành lập công ty nước ngoài, liên hệ ngay với Nam Việt Luật chúng tôi nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau