Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn thành lập công ty con

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Sự phát triển của các doanh nghiệp dẫn đến hướng đi mới của các doanh nghiệp đó là thành lập ty con. Mối liên hệ giữa công ty con và công ty mẹ như thế nào? Hồ sơ thành lập công ty con có khó khăn không ? Thành lập công ty con hay bất cứ một loại hình công ty, với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào cũng dễ dàng với Nam Việt Luật. Vì chúng tôi có các chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành về luật doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh….vv chúng tôi luôn cam kết chất lượng tốt nhất, nhanh nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

thành lập công ty con

Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con:

+ Sở hữu trên 50 % số vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó đã phát hành.

+ Công ty mẹ có thể chi phối đối với các quyết định có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty con thông qua một số hình thức như là: quyền bỏ phiếu chi phối đối với các quyết định mà công ty con đưa ra, có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm HĐQT, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia vào quản lý, điều hành của công ty con;

+ Vị trí giữa công ty mẹ và công ty con chỉ trong mối quan hệ giữa hai công ty với nhau và mang tính tương đối, tức công ty con này cũng có thể làm công ty mẹ của một công ty khác (tính tương đối này càng nổi bật hơn trong trường hợp các công ty trong một nhóm có nắm giữ vốn cổ phần qua lại của nhau, thí dụ như theo mô hình của các tập đoàn công ty lớn);

+ Có quyền quyết định bổ sung điều lệ của công ty đó.

+ Công ty mẹ và công ty con là 02 thực thể pháp lý độc lập, có sản nghiệp riêng (pháp nhân kinh tế đầy đủ);

+ Công ty mẹ sẽ có lợi ích về kinh tế nhất định liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty con;

+ Trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con nói chung là trách nhiệm hữu hạn;

+ Về mặt lý thuyết, mô hình quan hệ này sẽ tạo cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế; tức công ty mẹ, con công ty con, công ty cháu… Việc chuyển sang mô hình mẹ – con là hệ quả tất yếu, bởi thực tế đang đặt ra vấn đề chuyển đổi cổ phần hóa các liên doanh, quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. Do quá trình tự do hóa kinh doanh, một công ty góp vốn ra bên ngoài tất yếu dẫn đến một doanh nghiệp phải nắm cổ phần của đơn vị khác.
Chuyển sang mô hình mẹ – con, doanh nghiệp sẽ có những chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn, cơ chế cấp phát, giao nhận sẽ chuyển sang đầu tư trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chuyển hoạt động chi phối từ mệnh lệnh hành chính sang sở hữu vốn, công nghệ, thị trường…
thành lập công ty con

Lưu ý khi thành lập công ty con:

1. Nếu công ty con thành lập dưới hình thức công ty cổ phần thì cần làm các thủ tục sau:

Bạn làm một bộ hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của công ty con bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2005:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện pháp luật.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành , nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra bạn cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

6.Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về việc góp vốn vào công ty mới.

7.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về vấn đề này.

8.Giấy giới thiệu của công ty nếu không phải là người đại diện đi thực hiện

2. Nếu công ty con thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần làm các thủ tục sau:

Bạn làm một bộ hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của công ty con bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2005:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra bạn cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

6.Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về việc góp vốn vào công ty mới.

7.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về vấn đề này.

8.Giấy giới thiệu của công ty nếu không phải là người đại diện đi thực hiện.

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh trên bạn mang đến phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Thành phần hồ sơ thành lập công ty con bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty con;

2. Quyết định thành lập công ty con của công ty mẹ;

3. Biên bản thành lập công ty con của công ty mẹ;

4. Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;

5. Dự thảo điều lệ công ty;

6. Danh sách thành viên, bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

7. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

8. Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}