Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tư vấn người đại diện pháp luật

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin người đại diện

Bạn chuẩn bị thành lập một công ty, doanh nghiệp? Bạn đang đau đầu về việc chọn người đại diện pháp luật? Hãy đến với chúng tôi, Nam Việt Luật với dịch vụ tư vấn người đại diện pháp luật, bạn hoàn toàn không phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào liên quan đến người đại diện.

Người đại diện pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền và nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty cần phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện khi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền theo đúng quy định.

Trách nhiệm của người đại diện pháp luật

Bạn cần tư vấn người đại diện pháp luật với các thông tin về trách nhiệm? Người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp bất kỳ có trách nhiệm sau đây:

– Người đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

– Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về việc người đại diện theo pháp luật đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các công ty khác.

Người đại diện pháp luật của từng loại hình doanh nghiệp

Sau đây Nam Việt Luật xin tư vấn người đại diện pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau:

Công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Công ty cổ phần

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.

Trên là những thông tin liên quan đến tư vấn người đại diện pháp luật của công ty, doanh nghiệp, vậy nếu bạn còn vướng mắc nào khác hãy liên hệ ngay tới Nam Việt Luật để được tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc qua đường dây nóng 19006164.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau