• Tư vấn lựa chọn thành lập công cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Tư vấn lựa chọn thành lập công cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn  – Hai loại hình công ty cổ phần hay TNHH đều do nhiều chủ đầu tư góp vốn và các thành viên sáng lập sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản trong phạm vi số vốn đã góp hoặc cam kết góp vốn của mình. Tuy nhiên sẽ có những ưu và nhược điểm đối với mỗi loại hình doanh nghiệp. Bạn nên dựa vào số lượng thành viên, vào tiêu chí quản lý nội bộ, khả năng huy động vốn để lựa chọn thành lập công ty cổ phần hay TNHH cho phù hợp.

  Tư vấn lựa chọn thành lập công cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn

  Bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau: công ty cổ phần là gì? Công ty TNHH là gì? Ưu, nhược điểm? để có thể tìm ra nên thành lập công ty theo loại hình nào.

  Công ty cổ phần

  Đây là một pháp nhân, có trách nhiệm hữu hạn. Công ty thành lập từ 3 thành viên góp vốn trở lên và tồn tại hoàn toàn độc lập với các chủ thể sở hữu nó. Vốn công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần, công ty có quyền huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu để thu hút các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

  Cổ đông là những người sở hữu cổ phần và chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp của mình. Được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ tường hợp pháp luật không cho phép.

  Công ty trách nhiệm hữu hạn

  Cũng là một công ty có tư cách pháp nhân. Trong công ty TNHH, chủ sở hữu và công ty là hai thực thế pháp lý hoàn toàn riêng biệt. Trước pháp luật, chủ sở hữu là thể nhân còn công ty là pháp nhân có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty

  Công ty TNHH có số thành viên không quá 50 người, cùng góp vốn thành lập và các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn góp. Có hai dạng công ty TNHH là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

  Công ty TNHH có quyền phát hành cổ tức để huy động vốn. Khác với công ty Cổ phần, cổ tức của công ty TNHH chỉ phát cho bạn bè và những người thân quen, nên khả năng huy động vốn không cao bằng.

  Tư vấn lựa chọn thành lập công cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn

  Những điểm khác nhau cơ bản của công ty Cổ phần và công ty TNHH

  Về Vốn:

  Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần

  Còn vốn điều lệ của công ty TNHH được chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của các thành viên

  Quyền huy động vốn

  Chỉ có công ty Cổ phần mới được quyền phát hành cổ phiếu công khai còn công ty TNHH thì không mà chỉ được phát hành cổ tức cho người thân. Nên quy mô công ty Cổ phần thường lớn hơn và huy động được nhiều vốn hơn.

  Công ty TNHH phát hành cổ tức nhưng chỉ có thành viên trong công ty mới biết giá của cổ tức còn công ty cổ phần sẽ niêm yết giá trên sàn, bất kỳ các nhân, tổ chức nào cũng được biết. Vì vậy, dù có quy mô lớn nhưng công ty Cổ phần có rất nhiều hạn chế như: chi phí trở thành công ty cổ phần lớn hơn, dễ bị công ty đối thủ nắm được tình hình kinh doanh, nguy cơ mất quyền vào tay người khác sẽ rất cao.

  Về cơ cấu tổ chức:

  Công ty Cổ phần chỉ có một mô hình duy nhất gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc/ Giám đốc

  Còn công ty TNHH được chia thành hai hình thức là: công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tùy thuộc vào mỗi loại hình sẽ có một cơ cấu tổ chức riêng biệt. Nếu bạn thành lập công ty TNHH theo hình thức nào thì lựa chọn cơ cấu tổ chức đó.

  Về số thành viên

  Đối với công ty TNHH 1 thành viên thì sẽ có một chủ sở hữu duy nhất tổ chức này, còn công ty TNHH 2 thành viên sẽ có từ 2 tổ chức, cá nhân trở lên tham gia góp vốn cùng nhưng bắt buộc số thành viên không được vượt quá 50 người.

  Riêng công ty Cổ phần, cổ đông tối thiểu phải là 3 và không bị hạn chế về số lượng tối đa cổ đông

  Tư vấn lựa chọn thành lập công cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn

  Về khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật

  Chủ sở hữu công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn đã đăng ký không cần chịu trách nhiệm thêm, nên khi có ký kết hợp đồng với công ty này cần chú ý đến phạm vi chịu trách nhiệm của công ty.

  Riêng công ty cổ phần, do mục đích vốn hóa thị trường nên tính chịu trách nhiệm của công ty rất cao.

  Với chia sẻ từ bài viết trên, công ty Nam Việt Luật hy vọng quý khách đã lựa chọn được cho mình nên thành lập công ty Cổ phần hay TNHH sao cho phù hợp và có những bước tiến hoàn hảo nhất ngay từ đầu. Nếu quý khách có nhu cầu thành lập công ty mà chưa nắm được các thủ tục, giấy tờ cần thiết xin vui lòng liên hệ với công ty Nam Việt Luật, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn

Thông báo
Gọi điện thoại