Trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Hiện nay, tại Việt Nam thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế mà trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Trình tự đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

bang-gia-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Một trong những nội dung không thể bỏ qua trong trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài đó chính là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ lên cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh; có thể là Sở kế hoạch đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành c liên quan.

Trình tự thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tiếp đó, để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần làm thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 08 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc; nộp cho Ban Quản lý 04 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc.
 • Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan. Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung cho hợp lệ.
 • Trong 15 ngày làm việc, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản, chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
 • Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tiến hành lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra

Đối với dự án do Ban quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ, Ban quản lý tổng hợp ý kiến của các cơ quan được hỏi để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nếu dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cần phải gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, nêu rõ lý do từ chối.

Trong 7 ngày làm việc sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan.

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ, nhà đầu tư cần nộp 10 bộ hồ sơ dự án đầu tư, bao gồm ít nhất có 01 bộ hồ sơ gốc. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ ngành liên quan. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.

 • Trong 15 ngày làm việc kể, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về vấn đề của dự án thuộc chức năng của mình.
 • Trong 25 ngày làm việc, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư.
 • Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư.
 • Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận phải gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư.

Trên đây là trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài mà Nam Việt Luật tư vấn cho bạn. Nếu bạn cần tìm dịch vụ thành lập công ty trọn gói, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]