• Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên các cấp quản lý gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, người quản lý khác đều có sẽ được chi trả thù lao, tiền lương, thưởng khi công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả, có các quyền và nghĩa vụ khác nhau trong công ty. Song song với các quyền lợi và nghĩa vụ trên thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, người quản lý khác phải có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, sao cho tương xứng với những gì mà họ nhận được trong công ty. Vậy những trách nhiệm đó được quy định ở đâu? Quy định cụ thể như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

  I/ Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác

  Trong Luật doanh nghiệp 2014 –  Điều 71 có quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, người quản lý khác như sau:

  Điều 71. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác

  1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác của công ty có trách nhiệm sau đây:

  a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

  b) Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối;

  d) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

  3. Văn bản thông báo người có liên quan theo điểm c khoản 1 Điều này bao gồm nội dung sau đây:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

  b) Tên, mã số doanh nghiệp địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.

  4. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi lợi ích liên quan. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty và các giao dịch của họ với công ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này trong giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

  Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác

  Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên được Luật doanh nghiệp quy định cụ thể.

  >>>> Như vậy: 

  – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, người quản lý khác có trách nhiệm phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho công ty. Điều lệ công ty có thể quy định thêm quyền và nghĩa vụ.

  – Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, sử dụng thông tin, bí quyết công ty để nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích cá nhân, tổ chức khác, gây thiệt hại cho lợi ích của công ty. Nếu vi phạm thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, người quản lý khác phải đền bù thiệt hại cho công ty nếu có, có thể không được đảm nhiệm chức vụ nữa và nghiêm trọng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  – Các cấp quản lý nêu trên và người có liên quan đến họ nếu có sở hữu cổ phần, phần vốn góp chi phối của một doanh nghiệp khác thì phải thông báo thông tin chính xác, kịp thời cho công ty. Thông báo gồm các nội dung: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó mà các cấp quản lý và những người liên quan sở hữu.

  – Thông báo phải gửi đến công ty trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi lợi ích liên quan. Công ty tập hợp và lập danh sách những liên quan và giao dịch của họ với công ty, danh sách được lưu giữ tại trụ sở công ty.

  – Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung danh sách trên. Trình tự thủ tục phải theo quy định trong Điều lệ công ty.

  II/ Nhận tư vấn chi tiết hơn tại Nam Việt Luật

  Nếu bạn vẫn còn vướng mắc về vấn đề trên thì hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn nhé!

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về luật, quy định liên quan nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn.

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật luôn đảm bảo tư vấn miễn phí cho mọi khách hàng, giải đáp tận tình mọi thắc mắc liên quan đến quy định, thủ tục mở công ty, thành lập doanh nghiệp cũng như những vấn đề về vốn, cam kết đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật còn thay doanh nghiệp soạn thảo, nộp hồ sơ, lấy kết quả và trao trả tận tay giúp khách hàng. Đặc biệt, Nam Việt Luật còn đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, kê khai, đóng thuế theo đúng quy định.

  Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác hay cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh  thì có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể nhận được sự trợ giúp tốt nhất.

Thông báo
Gọi điện thoại