• Tờ khai Mẫu 08 MST

  • Biểu mẫu – Tờ khai
  • 5 /5 của 2 đánh giá

  Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 12/8/2016.

  Mẫu số: 08-MST
  (Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
  TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
   Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân
  Tên người nộp thuế: ….Công ty Nam Việt Luật……..
  Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….
  Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

  Chỉ tiêu 
   (1)
  Thông tin đăng ký cũ
  (2)
  Thông tin đăng ký mới
  (3)
  I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:
  Ví dụ:
  – Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT
  – ….
  43/58A Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
  II- Bổ sung thông tin:
  Ví dụ:
  – Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06
  – …
  Số tài khoản: 48888898
  Tên ngân hàng: ACB Phòng Giao Dịch Nguyễn Thái Sơn, Chi nhánh Văn Lang

  Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

   .
  ……, ngày ……. tháng ….. năm ……..
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

  HƯỚNG DẪN:
  – Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
  – Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
  – Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

  Tải Mẫu 08-MST về tại đây:
  Công ty Nam Việt Luật xin chúc các bạn tiến hành công việc thành công!
Thông báo
Gọi điện thoại