Tin tức

Để đăng ký công ty cổ phần thì chúng ta cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định tại Điều 23 của Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất bao gồm trong đó là Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Trong bài viết này Nam Việt Luật sẽ giới

Khi muốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên chúng ta cần phải tiến hành nhiều thủ tục theo các bước chuẩn bị hồ sơ thành lập, nộp hồ sơ, nhận kết quả, khắc dấu và thông báo mẫu dấu. Trong đó bước chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty TNHH

Khi muốn đăng ký công ty TNHH một thành viên thì cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thực hiện nộp hồ sơ theo trịnh tự quy định về đăng ký kinh doanh. Trong hồ sơ đăng ký công ty TNHH một thành viên thì bắt buộc phải có Giấy đề nghị đăng

Khi muốn đăng ký doanh nghiệp tư nhân thì theo quy định về trình tự thủ tục cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Một trong các thành phần hồ sơ quan trọng để thành lập doanh nghiệp tư nhân là Giấy

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp thì việc phát sinh các thông tin thay đổi vẫn có thể thường xuyên xảy ra, trong đó cũng có thể  thay đổi thông tin về giám đốc công ty. Như vậy khi doanh nghiệp thay đổi giám đốc thì có cần thông báo thay đổi

Tất cả các hình thức kinh doanh cần đăng ký giấy phép hiện nay trong quá trình hoạt động đều có nghĩa vụ phải nộp thuế. Các cơ quan thuế sẽ quản lý việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế qua mã số thuế. Hiện nay đối với doanh nghiệp thì trên

Hộ kinh doanh là hình thức thích hợp dành cho các cá nhân muốn kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ với số vốn kinh doanh thấp và cũng bớt rắc rối trong vấn đề thủ tục, khai báo thuế sau này. Khi muốn đăng ký hộ kinh doanh thì chúng ta cần phải biết

Hộ kinh doanh cá thể có thể sử dụng con dấu hay không ? Nếu có thì con dấu hộ kinh doanh cá thể sẽ như thế nào ?  Con dấu hộ kinh doanh cá thể được sử dụng vào mục đích gì ? Hộ kinh doanh cá thể là hình thức dành cho cá

Khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh ngoài trừ việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh- thay đổi giấy phép kinh doanh còn phải lưu ý đến việc thay đổi hóa đơn nếu đang có sử dụng. Như vậy việc xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh

Khi một cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh sẽ được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để xác nhận tính hợp pháp, được phép hoạt động của hộ kinh doanh. Nhưng trong quá trình hoạt động vì các lý do khác nhau mà