Tin tức

I/ Để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần phải thực hiện theo trình tự như sau: 1/ Tiến hành thủ tục về việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp để thay thế về nội dung của ĐK kinh doanh ở trong Giấy CN đầu tư hay Giấy

Khi công ty của bạn muốn thay đổi địa chỉ nhưng không biết phải thực hiện thủ tục như thế nào ? Cần hồ sơ chuẩn bị như thế nào ? Để có thể giúp các bạn sẽ hiểu rõ hơn khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì thì Nam Việt Luật xin trình bày qua

Để thay đổi địa chỉ cho công ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH) thì cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Như vậy trong hồ sơ có mẫu thay đổi địa chỉ công ty TNHH hay không ? Nếu có thì mẫu thay đổi địa chỉ công ty tnhh được

Khi thay đổi địa chỉ công ty chúng ta cần phải làm các thủ tục gì ? Cần chuẩn bị hồ sơ ra sao và thực hiện theo các bước trình tư như thế nào ? Để giúp các bạn hiểu rõ các vấn đề này công ty Nam Việt Luật mời các bạn theo dõi bài viết

Khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( viết tắt TNHH MTV) muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì các bước thủ tục cần thực hiện như thế nào ? Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH MTV cần chuẩn bị ra sao ? Và các quy định liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa

Khi công ty thay đổi địa văn phòng trụ sở của mình thì theo quy định phải tiến hành đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh cùng với một số thủ tục bên cơ quan thuế trong trường hợp cần thiết. Vậy thủ tục đổi địa chỉ văn phòng công ty được thực hiện như thế nào ? Hồ sơ cần chuẩn bị

Hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động đôi khi phải có sự thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh ví dụ như muốn đăng ký thêm ngành nghề. Nhưng có một số trường hợp chủ hộ kinh doanh không biết cách làm như thế nào mới đăng ký thêm ngành nghề được. Qua bài viết này công ty Nam

Bạn đang muốn sản xuất kinh doanh dưới hình thức một doanh nghệp nhưng không biết thủ tục thành lập công ty như thế nào ? Cần chuẩn bị những thông tin gì, hồ sơ ra sao ? Và các bước thủ tục thành lập công ty thực hiện làm sao ? Để hiểu rõ hơn

Hiện nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhà nước cũng khuyến khích tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các hình thức kinh doanh được dễ dàng trong thủ tục hành chính mà đã có các quy định pháp luật để giúp việc thành lập doanh nghiệp, thành

Đầu tư theo hình thức PPP là cách thức hợp tác giữa một bên chủ thể tham gia hợp đồng là Nhà nước và một bên là doanh nghiệp trong nước/ nước ngoài trong việc thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng. Cho nên trình tự thủ tục,