Slide 4
Slide 4
Slide 4

Tin mới nhất

Một dự án đầu tư sau khi đã được chấp nhận và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có thể bắt đầu tiến hành thực hiện dự án đó. Trong quá trình tiến hành đó nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện dự án phải đúng với

Nhà đầu tư được phép tiến hành thực hiện dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư. Trong các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có các thông tin về dự án như Tên, địa chỉ nhà đầu tư; Tên dự án đầu

Các nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án

Có nhiều hình thức đầu tư cho các nhà đầu tư lựa chọn như thành lập tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Trong đó đầu tư theo hình thức hợp đồng

0909608102
BẢNG GIÁ
LIÊN HỆ