• Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu được pháp luật quy định về các quyền và nghĩa vụ.

  Chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời hoặc thực hiện trái quy định gây ra tổn thất, thiệt hại cho công ty thì chủ sở hữu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bồi thường thiệt hại hoặc nghiêm trọng hơn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

  Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, chủ sở hữu không có khả thực hiện các quyền của mình ví dụ như chủ sở hữu là tổ chức phá sản, giải thể; chủ sở hữu là cá nhân mất khả năng dân sự…

  Những trường hợp đặc biệt là trong trường hợp nào ? Được quy định ở đâu trong Luật doanh nghiệp ? Pháp luật quy định cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt đó như thể nào ?

   

  giam-doc

  Theo Luật doanh nghiệp 2014 Điều 77 –  Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt quy định như sau :

  1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.

  2. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

  3. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.

  Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

  4. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

  5. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

   

  tnhh-1-tv-2

  Trong trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, cho tặng một phần vốn gớp hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới thì lúc này công ty không được hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nữa mà phải chuyển đổi loại hình công ty tương ứng.

  Chủ sở hữu là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hay bị tước giấy phép hành nghề thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

  Chủ sở hữu là cá nhân nếu qua đời thì người thừa kế sẽ trở thành chủ sở hữu công ty. Trong trường hợp không có người thừa kế hoặc người thừa kế không hợp pháp thì xử lý theo luật dân sự.

  Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức bị phá sản hay giải thể, người nhận chuyển nhượng phần vốn góp sẽ trở thành chủ sở hữu mới của công ty.

  Tất cả trường hợp thay đổi chủ sở hữu, thay đổi loại hình công ty đều phải thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh trong còng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Thông báo
Gọi điện thoại