Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục xin giấy phép đầu tư

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Để dự án đầu tư của bạn chính thức đi vào hoạt động thì thủ tục xin giấy phép đầu tư luôn là nội dung quan trọng hàng đầu và chắc chắn bạn cần thực hiện. Công ty tư vấn luật, Nam Việt Luật chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thủ tục xin giấy phép đầu tư một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Phân loại các dự án đầu tư

Các dự án đầu tư khác nhau thì thủ tục xin giấy phép đầu tư cũng có sự khác biệt và không hoàn toàn giống nhau. Dưới đây là 3 loại dự án đầu tư bạn cần phải biết:

  • Dự án không phải đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư không vượt quá 15 tỉ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì các nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư.

  • Dự án thuộc diện thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

– Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

– Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên

  • Dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

– Dự án đầu tư có vốn nước ngoài có quy mô vốn dưới 300 tỉ đồng Việt Nam nhưng không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15tỉ đồng – 300 tỉ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Quy trình xin cấp giấy phép đầu tư

Để thực hiện một dự án đầu tư, chủ đầu tư cần thực hiện 3 thủ tục sau:

  • Thủ tục đăng ký dự án đầu tư
  • Thủ tục thẩm tra dự án đầu tư
  • Thủ tục xin giấy phép đầu tư

Thủ tục xin giấy phép đầu tư được thực hiện như sau:

Đối với dự án thuộc diện thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư

– Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ tại Sở Kế họach & Đầu tư, trong đó phải có 1 bộ hồ sơ gốc.

– Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xin giấy phép đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; Nếu cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và trả lời bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề về dự án thuộc chức năng quản lý của mình.

– Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

– Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra của Sở KH&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

– Nhà đầu tư nộp 3 bộ hồ sơ tại Sở Kế họach và Đầu tư, trong đó phải có 1 bộ gốc.

– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế họach và Đầu tư lập thủ tục trình ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép đầu tư. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau