• Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  • Giấy phép kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Dịch vụ massage ngày càng phổ biến tại Việt Nam do nhu cầu ngày càng tăng của các đối tượng khách hàng. Khi kinh doanh dịch vụ này, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải có giấy phép an ninh trật tự. Tuy nhiên, một bộ phần nhà đầu tư lại không biết về quy định này, không biết các điều kiện an ninh trật tự cần đáp ứng đối với cơ sở kinh doanh của mình cũng như hồ sơ thực hiện thủ tục làm giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage như thế nào?

  Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  Nắm được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu về giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage như sau:

  • Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage
  • Kinh nghiệm khi xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage
  • Dịch vụ giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  Theo Luật Đầu tư 2020, Dịch vụ massage là một trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, được liệt kê tại mục 8 Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các nhà đầu tư khi dự định kinh doanh dịch vụ massage cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc để được phép kinh doanh hợp pháp. Trong đó, các điều kiện về an ninh trật tự áp dụng đối với dịch vụ massage là các điều kiện mà nhà đầu tư cùng cơ sở kinh doanh của mình cần nghiêm túc tuân thủ.

  Việc xác định cơ sở kinh doanh đã đáp ứng các điều kiện an ninh trật tự dịch vụ massage hay chưa căn cứ vào giấy phép an ninh trật tự được cấp cho cơ sở đó. Theo các quy định hiện hành, để được cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage, cơ sở kinh doanh và nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện theo Điều 7 và khoản 9 Điều 25 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP:

  Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

  1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Đối với người Việt Nam:

  Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

  Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

  Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

  b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

  Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

  3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

  Điều 25. Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành, nghề

  9. Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

  Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ massage

  Cần đáp ứng các điều kiện cần để được cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massge

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  Để làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng, người thực hiện thủ tục cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy đinh và nộp đến cơ quan có thẩm quyền.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  Đối với giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và quyết định cấp giấy phép cho cơ sở kinh doanh hay không là Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Trình tự thủ tục cấp Giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage theo trình tự các bước sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage theo quy định

  Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để làm giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage thực hiện theo Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
  • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  • Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành nghề kinh doanh, thì phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp không cần chuẩn bị tài liệu này.
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, gồm:

  - Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ massage cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên.

  - Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage không thuộc trường hợp trên

  • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, cụ thể theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

  a) Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội);

  Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

  b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

  c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

  Hồ sơ đã chuẩn bị tại Bước 1 được cơ sở kinh doanh dịch vụ massage nộp cho cơ quan có thẩm quyền bằng một trong các hình thức theo khoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP:

  Điều 23. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

  2. Hình thức nộp hồ sơ:

  Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

  a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

  b) Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

  c) Nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật)

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage cho cơ sở kinh doanh.

  Để làm giấy phép an ninh trật tự một cách nhanh chóng, chính xác, mời bạn tham khảo Dịch vụ tại Nam Việt Luật

  Dịch vụ massage đang được nhiều khách hàng yêu thích

  Kinh nghiệm khi xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  Những năm qua, từ việc cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, Nam Việt Luật đã tổng hợp được các thông tin, kinh nghiệm hữu ích để chia sẻ cho các bạn khi thực hiện thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage, như sau:

  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage khi đăng ký thành lập bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ massage bởi một trong những yêu cầu để được cấp giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ massage là có thể hiện ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp. Theo Danh mục ngành nghề kinh doanh hiện nay, cơ sở kinh doanh cần đăng ký mã ngành 9610 (Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).
  • Giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage là văn bản mà mọi cơ sở kinh doanh dịch vụ này đều phải có. Chủ cơ sở kinh doanh cần lưu ý để tránh bị xử phạt theo điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 144/2022/NĐ-CP:

  Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

  4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

  • Khi hoạt động kinh doanh dịch vụ massage, cơ sở kinh doanh cần lưu ý những trách nhiệm áp dụng riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage theo Điều 30 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, gồm:

  - Bố trí nơi cất giữ, bảo quản an toàn tư trang, tài sản của khách.

  - Bố trí phòng nam riêng và nữ riêng khi thực hiện dịch vụ xoa bóp.

  • Khi đã được cấp giấy phép an ninh trật tự, trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage phải gửi thông báo bằng văn bản kèm bản sao giấy phép được cấp cho Công an xã, phường, thị trấn.
  • Cùng với đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây: Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh; Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có); Sơ đồ khu vực kinh doanh. Thời hạn để cơ sở kinh doanh dịch vụ massage thực hiện là trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

  Chia sẻ kinh nghiệm làm giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage từ Nam Việt Luật sẽ giúp ích cho nhiều khách hàng

  Dịch vụ giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là đơn vị đã cung cấp dịch vụ giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage cho rất nhiều khách hàng. Bởi vậy, đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật tại Nam Việt Luật đều có chuyên môn tốt, kinh nghiệm phong phú và am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage. Tùy vào nhu cầu của khách hàng, dịch vụ giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage của Nam Việt Luật có thể bao gồm các công việc sau:

  • Tư vấn điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massge theo đúng quy định hiện hành; đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh của khách hàng và đưa ra phương án khắc phục, hoàn thiện;
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ để xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage;
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự: nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn cho khách hàng các công việc phải thực hiện sau khi được cấp giấy phép an ninh trật tự và trước khi cơ sở đi vào hoạt động;
  • Các vấn đề cần quan tâm sau được cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage: Thông báo với cơ quan công an trước khi hoạt động; cung cấp tài liệu cho cơ quan công an…

  Bên cạnh dịch vụ về giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage như đã chia sẻ trên đây, Nam Việt Luật cũng là đơn vị uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ thành lập mới doanh nghiệp cũng như dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp. Do đó, trường hợp có nhu cầu, đừng ngần ngại liên hệ với Nam Việt Luật để nhận được tư vấn chi tiết.

  Đơn vị tư vấn thủ tục giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage, thủ tục đăng ký cấp giấy phép an ninh trật tự dịch vụ massage dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để đáp ứng được hết những nhu cầu cũng như thắc mắc của người xem, Nam Việt Luật tiếp nhận các câu hỏi, thắc mắc và yêu cầu tư vấn của tất cả các bạn có nhu cầu, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ luật sư, chuyên viên luật chuyên nghiệp giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại