Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Làm thế nào để xin bổ sung ngành nghề kinh doanh đúng quy định trong thời gian nhanh nhất? Đừng bỏ qua bài tư vấn dưới đây của Nam Việt Luật khi xin bổ sung ngành nghề kinh doanh !

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-gom-nhung-gi

Hồ sơ làm thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm các thành phần sau

  • Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Quyết định về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Nội dung thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh phải gồm

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

thu-tuc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

Khi xin bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty cần gửi hồ sơ đầy đủ theo quy định đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Khi nhận được yêu cầu xin bổ sung ngành nghề kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trường hợp hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo để công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Công ty có trách nhiệm thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Nếu có thay đổi mà công ty không thông báo thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam

dieu-kien-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

Khi làm thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty cần lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  • Đối với ngành nghề trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 10/2007 và Quyết định 337/2007, khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty cần phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của công ty theo mã ngành cấp 4;
  • Đối với mã ngành nghề kinh doanh thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: công ty ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Đối với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: công ty tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện ngay thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ.

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}