Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH

Trong công ty TNHH, Giám đốc chính là người quản lý cũng như điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Có thể người giám đốc này cũng chỉ là một người lao động trong công ty. Trên thực tế thì hiện nay không thể thiếu những lý do khiến công ty TNHH phải thay đổi tên giám đốc công ty. Vậy thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH.

Nhiệm vụ của giám đốc công ty TNHH

thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty tnhh

Giám đốc công ty TNHH là người điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước công ty và trước hội đồng thành viên về các quyền và nghĩa vụ mà mình đã thực hiện. Giám đốc sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

– Tổ chức thực hiện tất cả các quyết định của Hội đồng thành viên công ty;

– Quyết định những vấn đề liên quan đến tất cả các hoạt động đầu tư, kinh doanh hàng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh cũng như những phương án đầu tư của công ty TNHH;

– Ban hành quy định, quy chế quản lý nội bộ công ty;

– Nhân danh công ty ký kết hợp đồng thương mại;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức nhân viên trong công ty;

– Nêu kiến nghị các phương án cơ cấu lại tổ chức công ty;

– Kiến nghị những phương án sử dụng lợi nhuận hay xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh;

– Trình báo cáo quyết toán hàng năm để Hội đồng thành viên nắm được

– Tuyển dụng nhân sự

– Và một số nhiệm vụ, quyền lợi khác được Hội đồng thành viên quyết định.

Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH

Về thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH thì sẽ được chia làm 2 trường hợp như sau:

– Nếu như giám đốc là người đại diện theo pháp luật thì công ty TNHH sẽ phải thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi công ty đặt trụ sở.

– Nếu như giám đốc không phải là người đại diện của công ty thì khi thay đổi tên giám đóc sẽ chỉ là thay đổi nhân sự của công ty và không cần thực hiện các thủ tục thông báo với phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi tên giám đốc công ty TNHH bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc mới

– Quyết định về việc thay đổi tên giám đốc của chủ công ty hoặc Hội đồng thành viên

– Bản sao họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên giám đốc

Nếu có nhu cầu hỗ trợ các thủ tục thay đổi giám đốc công ty, xin vui lòng liên lạc với Nam Việt Luật, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý vị thực hiện thủ tục này nhanh chóng nhất có thể.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !