Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2.  Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp.

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}