Thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty

 • 13/06/2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Chi nhánh công ty, Thay đổi tên

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh mà công ty tiến hành thành lập thêm các chi nhánh ở những địa điểm, khu vực địa lý khác nhau. Trong quá trình hoạt động, phụ thuộc vào nhu cầu thay đổi tên chi nhánh hoặc do việc thay đổi tên công ty dẫn đến thay đổi tên chi nhánh mà chủ thể kinh doanh cần tiến hành thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty thông báo thay đổi. Trình tự thay đổi tên chi nhánh công ty có thể khái quát như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

dang-ky-thay-doi-ten-cong-ty

Thành phần hồ sơ thay đổi tên chi nhánh công ty

Trước khi làm thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty, cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh: Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì cần nộp kèm theo:
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp thêm:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá
 • Văn bản ủy quyền theo quy định.

Sau thời gian từ 03-05 ngày làm thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Lưu ý khi thay đổi tên chi nhánh công ty

Doanh nghiệp cần lưu ý khi thay đổi tên chi nhánh vẫn phải đảm bảo tính hợp pháp đó là:

 • Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh.
 • Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;
 • Tên chi nhánh phải đảm bảo có đầy đủ tên công ty và chữ “chi nhánh” cùng các thành tố khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin trên đây giúp bạn thực hiện Thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau