Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư, sẽ có thể phải thay đổi nhiều thứ như vốn, quy mô, thời hạn,… lúc này những nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Nhằm giúp khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thủ tục này, Nam Việt Luật sẽ đưa ra hướng dẫn như sau:

Các trường hợp phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư cần phải điều chỉnh một hoặc một số nội dung dưới đây thì sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư:

 • Mã số dự án đầu tư;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Thông tin nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, website…;
 • Địa điểm đầu tư;
 • Mục tiêu và quy mô của dự án;
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Vốn đầu tư của dự án; tiến độ huy động vốn và góp vốn của dự án;
 • Các điều kiện đối với đơn vị thực hiện dự án;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, tiến độ thực hiện dự án;
 • Căn cứ áp dụng, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Và những trường hợp khác.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Bước 1: Thực hiện các thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) đúng theo trình tự thủ tục đầu tư.

Nhà đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư để nộp hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp cho nhà đầu tư tài khoản tạm thời để có thể truy cập hệ thống. Tài khoản tạm thời này được sử dụng nhằm mục đích theo dõi tình hình xử lý hồ sơ, đồng thời nó chỉ có hiệu lực trong suốt quá trình xử lý hồ sơ.

Tùy vào từng dự án đầu tư mà hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư sẽ không giống nhau.

Bước 2: Thay đổi một số nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doạn và đăng tải Thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Nếu như việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư kéo theo việc thay đổi thông tin có liên quan ở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ cần làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Khi nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống rồi giao cho nhà đầu tư.

Nếu như hồ sơ không hợp lệ thì nhà đầu tư sẽ nhận được nội dung thông báo hồ sơ không hợp lệ bằng văn bản của cơ  quan đăng ký đầu tư trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ. Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan này sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu như từ chối thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì phải thông báo đến nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Như vậy chúng ta có thể dễ dàng thấy được thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cũng không quá khó. Tuy nhiên có không ít trường hợp nhà đầu tư phải sửa lại hồ sơ nhiều lần, vì thế vừa làm mất thời gian đi lại, mất công sửa hồ sơ, mất nhiều chi phí, đồng thời còn có thể làm nhỡ dở dự án. Chính vì thế giải pháp tốt nhất đó chính là sử dụng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư do Nam Việt Luật cung cấp.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}