Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi thay đổi về vốn, quy mô, thời hạn, … thì các nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, Nam Việt Luật xin hướng bạn trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn xin giấy chứng nhận đầu tư

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm các thành phần khác nhau.

Đối với dự án không phải xin cấp quyết đinh chủ trương đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Văn bản chứng minh tài chính;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với dự án phải cấp quyết định chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh khả năng tài chính
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư theo quy định nếu có

Đối với dự án phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ

 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ đầu tư bắt đầu tiến hành làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo các bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản để truy cập hệ thống. Tài khoản được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo đúng quy định.

Trường hợp thay đổi giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Hy vọng những thông tin về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là hữu ích cho bạn. Nếu còn thắc mắc về thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hay bất cứ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn và giải đáp.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !