Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để hiểu rõ về thủ tục này, Nam Việt Luật xin tư vấn trong bài viết dưới đây !

Các trường hợp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

bang-gia-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một trong số những nội dung sau đây thì cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau:

 • Mã số dự án đầu tư
 • Thông tin của nhà đầu tư
 • Tên dự án đầu tư
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Vốn đầu tư của dự án; tiến độ góp vốn và huy động vốn
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
 • Các trường hợp khác

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản này được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Bước 2: Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Sau đó cần đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định của luật doanh nghiệp.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể, yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung cho hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin thành lập hộ kinh doanh cá thể

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thành phần khác nhau.

Đối với dự án đầu tư không cần xin cấp quyết đinh chủ trương đầu tư

Trường hợp này, hồ sơ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của người đại diện theo pháp luật;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Văn bản chứng minh tài chính;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của uỷ ban nhân dân tỉnh

Trường hợp này, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập nếu nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính…;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
 • Giải trình về sử dụng công nghệ

Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Quốc hội

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Không chỉ cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Nam Việt Luật còn cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ;
 • Hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh;

Trên đây là tư vấn của Nam Việt Luật về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu bạn cần tư vấn về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay tư vấn thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với Nam Việt Luật chúng tôi nhé !