Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác tỉnh mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

Khi các khách hàng muốn thực hiện chuyển đổi địa chỉ của trụ sở công ty sang tỉnh khác nhằm thuận tiện hơn trong việc hoạt động kinh doanh thì sẽ muốn tìm hiểu về trình tự tiến hành những thủ tục chuyển đổi địa chỉ như thế nào? Nội dung của bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra dưới đây sẽ hỗ trợ phần nào cho công ty về những thông tin và nội dung cần thiết để khách hàng tránh những sự lo lắng khi đưa quyết định đối với việc chuyển đổi địa chỉ của công ty từ tỉnh này đến tỉnh khác.

Việc cần làm đầu tiên là thực hiện thủ tục về thay đổi nội dung của đăng ký kinh doanh, tuy nhiên với việc thực hiện thay đổi trụ sở của công ty mà khác tỉnh thì sẽ có phần thực hiện phức tạp hơn nên các khách hàng cần chú ý một vài điểm như sau:

I/ Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác tỉnh như sau:

_ Dựa vào quy định khi muốn chuyển đổi địa chỉ của trụ sở công ty từ tỉnh này đến tỉnh khác hay từ thành phố này đến thành phố khác cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi hồ sơ của thuế từ địa chỉ cũ đến địa chỉ mới dựa vào Quy định đối với Thuế.

_ Bên cạnh đó thì công ty cũng cần phải tiến hành thủ tục trong việc thực hiện thay đổi nội dung về ĐK kinh doanh khi chuyển đổi địa chỉ từ tỉnh này đến tỉnh khác hay từ thành phố này đến thành phố khác và thực hiện thông báo cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi đặt làm trụ sở mới.

_ Trước khi thực hiện đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ của trụ sở chính thì công ty cần phải tiến hành những thủ tục liên quan với cơ quan của thuế trong việc chuyển đổi địa điểm dựa vào quy định về thuế theo pháp luật như sau:

+ Công ty cần gửi văn thư đến cơ quan trực tiếp quản lý của thuế để thực hiện thông báo trong việc chuyển đổi trụ sở.
+ Tiến hành thanh lý và huỷ hoá đơn (nếu trong trường hợp có đăng ký để sử dụng).
+ Lập ra quyết toán thuế sau đó thực hiện thanh toán hết những khoản thuế còn lại cần phải nộp.
+ Lấy giấy tờ xác nhận việc đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi mã số ra khỏi thành phố và sau đó tiến hành đăng ký việc nộp thuế ở Cục thuế tại nơi thực hiện chuyển đến.

_ Nơi thực hiện nộp và để trả kết quả của hồ sơ trong việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh: công ty cần phải gửi bản thông báo cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà dự định đặt làm trụ sở mới.

_ Nội dung bản thông báo của việc chuyển đổi địa chỉ của trụ sở chính gồm có:

+ Tên, họ, Hộ chiếu hay số Giấy CMND hay chứng thực hợp pháp khác về cá nhân được quy định ở Điều số 24 tại Nghị định này, chữ ký và địa chỉ thường trú của người được đại diện pháp luật cho công ty.

+ Địa chỉ của trụ sở chính mà dự định thực hiện chuyển đến.

+ Mã số, tên doanh nghiệp, MST hay số Giấy CN ĐK kinh doanh (Với trường hợp khi công ty chưa có MST và mã số doanh nghiệp).

_ Sau khi nhận nội dung Thông báo thì Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty dự định thực hiện đặt làm trụ sở mới sẽ cấp giấy biên nhận và tiến hành đăng ký trong việc chuyển đổi về địa chỉ của trụ sở chính và sẽ cấp lại Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

_ Thời gian trong vòng là 05 ngày làm việc, thì Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở mới cần phải thực hiện gửi bản sao của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp mới cho Phòng ĐK kinh doanh tại nơi mà trước đây công ty đã thực hiện đăng ký.

_ Khi đã hoàn tất xong những thủ tục đối với thuế và thực hiện ĐK kinh doanh thì Nam Việt Luật sẽ tiến hành việc khắc dấu và thực hiện công bố nội dung của mẫu dấu cho các khách hàng theo đúng quy định của luật doanh nghiệp năm 2014.

II/ Nội dung hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác tỉnh gồm:

+ Thông tin về thuế.

+ Bản thông báo việc thực hiện thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp dựa vào mẫu quy đinh.

+ Bản sao của giấy tờ chứng thực về cá nhân của người được ủy quyền.

+ Giấy tờ ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ trong việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở.

Chú ý là trong thủ tục về chuyển đổi địa chỉ của trụ sở khác tỉnh dựa vào mỗi loại hình của công ty như sau:

+ Đối với công ty cổ phần thì cần phải có nội dung biên bản cuộc họp của HĐ cổ đông và bản Quyết định của HĐ cổ đông trong việc thực hiện thay đổi nội dung của địa chỉ trụ sở công ty.

+ Đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì cần phải có nội dung biên bản cuộc họp của HĐ thành viên và bản Quyết định của HĐ thành viên trong công ty.

+ Đối với công ty TNHH MTV thì cần có bản Quyết định của chủ sở hữu công ty.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua