Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tnhh mtv mới nhất.

Theo nội dung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 40 đã quy định về việc đăng ký doanh nghiệp/công ty thì các doanh nghiệp/công ty cần phải thực hiện nhanh chóng việc đăng ký thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty trong thời gian là 10 ngày tính từ ngày được thay đổi.

Trước khi thực hiện việc đăng ký thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty thì các doanh nghiệp/công ty cần phải tiến hành những thủ tục đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp có liên quan trong việc chuyển đổi địa điểm theo pháp luật của thuế đã quy định. Về biên bản họp, quyết định cần ghi rõ các nội dung đã được chỉnh sửa thay đổi trong Điều lệ của doanh nghiệp/công ty. Việc thực hiện thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ và quyền của doanh nghiệp/công ty.

Việc thực hiện thủ tục để đăng ký thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty TN HH MTV cũng như đối với các loại hình doanh nghiệp/công ty khác sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

** Tiến hành các thủ tục đến cơ quan ĐK kinh doanh:

Với trường hợp thực hiện chuyển đổi địa chỉ của doanh nghiệp/công ty đến thành phố, tỉnh trực thuộc của trung ương mà khác nơi doanh nghiệp/công ty đã đăng kí:

1/ Cần bản sao phải hợp lệ theo Điều lệ được sửa đổi của doanh nghiệp/công ty.

2/ Thực hiện thông báo tại Phòng ĐK kinh doanh ở địa chỉ dự định sẽ thay đổi gồm các thông tin:

_ Tên, họ, hộ chiếu, số CMND hoặc các chứng thực của cá nhân hợp pháp khác được quy định.

_ Địa chỉ dự đình sẽ thay đổi của doanh nghiệp/công ty.

_ Mã số, tên của doanh nghiệp/công ty, số của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh hay MST (với trường hợp doanh nghiệp/công ty chưa có MST, mã số doanh nghiệp/công ty).

3/ Nội dung về quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp/công ty đối với doanh nghiệp/công ty TN HH MTV.

4/ Nội dung danh sách về người đại diện được ủy quyền đối với doanh nghiệp/công ty TN HH MTV.

Với trường hợp thực hiện chuyển đổi địa chỉ của doanh nghiệp/công ty đến nơi khác mà thuộc phạm vi của thành phố, tỉnh trực thuộc của trung ương ở nơi mà doanh nghiệp/công ty đã đăng kí:

1/ Nội dung về quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp/công ty TN HH MTV.

2/ Thực hiện thông báo thay đổi về nội dung ĐK kinh doanh (dựa theo mẫu thuộc Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ở phụ lục số II-1.) gồm:

_ Chữ ký, tên, họ của người đứng ra đại diện pháp luật cho doanh nghiệp/công ty.

_ Thông tin địa chỉ mà doanh nghiệp/công ty dự định sẽ chuyển đổi.

_ Mã số, tên của doanh nghiệp/công ty, số Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh hay MST (với trường hợp khi doanh nghiệp/công ty chưa có MST, mã số doanh nghiệp/công ty).

** Tiến hành các thủ tục đến cơ quan của thuế:

Để thực hiện các thủ tục đến cơ quan của thuế có liên quan trong việc chuyển đổi địa chỉ của doanh nghiệp/công ty theo luật quản lý về thuế đã quy định và những văn bản về hướng dẫn thi hành. Các doanh nghiệp/công ty cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

1/ Nội dung về quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp/công ty TN HH MTV cần phải ghi rõ các nội dung thay đổi trong đó bao gồm việc sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp/công ty và đăng ký thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty sao cho phù hợp với những nội dung đã thay đổi.

2/ Nội dung của tờ khai về bổ sung, điều chỉnh thông tin của đăng ký thuế dựa theo mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung của Thông tư số 95/2016/TT-BTC vào ngày 28-06-2016 thuộc Bộ Tài Chính. Bên trong đó cần kê khai trong việc thay đổi như: chỉ tiêu 02. Thông tin địa chỉ của doanh nghiệp/công ty của người đi nộp thuế và chỉ tiêu 03. Thông tin địa chỉ sẽ nhận thông báo của thuế.

3/ Theo mẫu số 08 trong việc đăng ký về thuế: Trước khi thực hiện việc đăng kí thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty TN HH MTV thì cần phải tiến hành những thủ tục đến cơ quan của thuế có liên quan trong việc chuyển đổi địa điểm theo pháp luật của thuế đã quy định.

4/ Cần có bản sao ĐK kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

** Thời hạn để giải quyết:

Trong thời gian là 03 ngày làm việc tính từ lúc đã nhận đầy đủ các hồ sơ hợp lệ.

** Nơi tiến hành nộp hồ sơ:

Tiến hành nộp hồ sơ đến phòng ĐK kinh doanh ở Sở KH và đầu tư tại nơi mà doanh nghiệp/công ty đã thực hiện đăng kí (Với trường hợp chuyển đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty đến thành phố, tỉnh trực thuộc của trung ương mà khác nơi doanh nghiệp/công ty đã thực hiện đăng kí thì tiến hành gửi hồ sơ tại Phòng ĐK kinh doanh ở địa chỉ dự đinh chuyển đến)

Và để hiểu cụ thể hơn về những vấn đề này, các khách hàng vui lòng tham khảo về những quy định trong những văn bản có liên quan và trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !