Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận mới nhất.

Hiện nay tuy vào nhu cầu trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp/công ty khi muốn thay đổi về địa chỉ của trụ sở ở trong cùng 01 thành phố, tỉnh mà khác quận. Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu rõ chi tiết về những hồ sơ, thủ tục và những điều quan trọng cần lưu ý để doanh nghiệp/công ty hoàn thành những thủ tục thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận một cách nhanh chóng và thực hiện đúng theo luật doanh nghiệp/công ty đã quy định.

Để thực hiện thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận, các khách hàng cần phải tiến hành theo thủ tục và quy trình sau:

I/ Tiến hành làm hồ sơ thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận:

** Để thực hiện thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty thì nội dung hồ sơ cần phải chuẩn bị gồm:

* Với doanh nghiệp/công ty TN HH từ hai thành viên trở lên hoặc doanh nghiệp công ty cổ phần:

_ Nội dung của quyết định HĐ quản trị trong doanh nghiệp/công ty cổ phần hay HĐ thành viên trong donah nghiệp/công ty TN HH trong việc thay đổi về địa chỉ của trụ sở doanh nghiệp/công ty khác quận.

_ Nội dung của thông báo thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp/công ty, cụ thể là nội dung thông báo trong việc thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận: Phụ lục số II.1

_ Nội dung của thông báo trong việc sử dụng về con dấu mới, vì con dấu có thông tin địa chỉ của quận nên khi thực hiện thay đổi về địa chỉ khác quận càn tiến hành việc khắc lại con dấu.

_ Giấy tờ ủy quyền đối với trường hợp khi người trực tiếp đi nộp hồ sơ không phải là đại diện của pháp luật cho doanh nghiệp/công ty.

_ Nội dung của biên bản họp của HĐ quản trị thuộc doanh nghiệp/công ty cổ phần hay HĐ thành viên thuộc doanh nghiệp/công ty TN HH trong việc thay đổi về trụ sở của doanh nghiệp/công ty khác quận.

* Với doanh nghiệp/công ty TN HH một thành viên:

_ Nội dung về quyết định của chủ sở hữu trong việc thay đổi về trụ sở của doanh nghiệp/công ty khác quận.

_ Nội dung của thông báo thay đổi về nội dung trong đăng ký doanh nghiệp/công ty, cụ thể là nội dung thông báo trong việc thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận: Phụ lục số II.1

_ Nội dung của thông báo trong việc sử dụng về con dấu mới khi cần với trường hợp thực hiện thay đổi về địa chỉ doanh nghiệp/công ty khác quận.

_ Giấy tờ ủy quyền đối với trường hợp khi người trực tiếp đi nộp hồ sơ không phải là đại diện của pháp luật cho doanh nghiệp/công ty.

** Thời gian trong việc trả kết quả và nơi để nộp trong việc thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận:

* Thời gian để trả kết quả: trong thời hạn là 03 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được nộp hợp lệ ở Sở KH và đầu tư thì sẽ được nhận giấy phép kinh doanh công nhận về địa chỉ mới của doanh nghiệp/công ty.

* Nơi để nộp: Thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở KH và đầu tư thuộc các tỉnh ở nơi doanh nghiệp/công ty đặt trụ sở của mình.

Chú ý: Với trường hợp thay đổi về địa chỉ khác quận cần phải thực hiện việc khắc lại con dấu mới của doanh nghiệp/công ty và tiến hành đăng thông báo đến Sở KH và đầu tư trong việc sử dụng về con dấu mới.

II/ Tiến hành làm hồ sơ thay đổi về đại chỉ của bên thuế:

Khi doanh nghiệp/công ty thực hiện làm hồ sơ chuyển đổi quận để nộp đến chị cục thuế của quận mới và quận cũ, nội dung hồ sơ gồm có:

* Cả 2 bản giấy phép kinh doanh mới của doanh nghiệp/công ty (sẽ có quận cần bản sao photo không cần công chứng của giấy phép kinh doanh mới, còn có quận sẽ cần bản photo có công chứng của giấy phép kinh doanh mới, vì thế cần chuẩn bị bản photo có công chứng là tốt nhất)

* Giấy tờ ủy quyền đối với trường hợp khi người trực tiếp đi nộp hồ sơ không phải là đại diện của pháp luật cho doanh nghiệp/công ty.

* Mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung của Thông tư 95/2016/TT-BTC vào ngày 28-06-2017 thuộc Bộ Tài Chính.

Thời hạn để xử lý hồ sơ: là từ 10 đến 15 ngày làm việc tính từ ngày thực hiện nộp hồ sơ đến chi cục thuế.

Nơi để nộp: Thực hiện nộp trực tiếp đến Chi cục thể của quận cũ doanh nghiệp/công ty. Khi có thông báo trong việc chuyển đổi cơ quan quản lý về thuế của chi cục thể tại quận cũ của doanh nghiệp/công ty thì sẽ cần phải đem thông báo này đến cơ quan thuế của quận mới để được cơ quan thuế của quận mới tiếp nhận và quản lý.

Những điều cần lưu ý khi tiến hành thủ tục thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty khác quận:

* Trong khi thực hiện việc nộp hồ sơ chuyển đổi quận thì thuế của quận cũ sẽ tiến hành tra soát lại tình hình của việc đóng thuế và việc nộp báo cáo của doanh nghiệp/công ty, nếu bị sai sót hay còn thiếu thì cơ quan thuế của quận cũ sẽ tiến hành yêu cầu doanh nghiệp/công ty hoàn thiện đầy đủ.

* Suốt quá trình thực hiện làm hồ sơ chuyển đổi quận của bên thuế thì doanh nghiệp/công ty không được phép xuất hóa đơn.

* Trong trường hợp mà hóa đơn của địa chỉ cũ vẫn còn mà doanh nghiệp/công ty không muốn sử dụng tiếp tục thì cần phải tiến hành thông báo về hủy hóa đơn và nộp đến thuế, khi đã đặt in về hóa đơn mới nhằm mục đích sử dụng thì doanh nghiệp/công ty cần phải thực hiện thông báo phát hành về hóa đơn mới được sử dụng.

* Với trường hợp khi hóa đơn của địa chỉ cũ vẫn còn mà doanh nghiệp/công ty muốn sử dụng tiếp tục thì doanh nghiệp/công ty cần thực hiện thông báo việc chốt hóa đơn ở quận cũ sau đó tiến hành việc khắc dấu vuông có thông tin địa chỉ mới để đóng lên hóa đơn và tiến hành làm mẫu TP04 để nộp đến thuế của quận mới nhằm mục đích được sử dụng tiếp tục hóa đơn đó.

* Bên cạnh việc thực hiện nộp hồ sơ chuyển đổi quận của bên thuế thì doanh nghiệp/công ty cần phải nộp báo cáo về tình hình sử dụng của hóa đơn trong các quý gần nhất và thực hiện nộp trực tuyến thông qua mạng dưới hình thức bằng chữ kí số của doanh nghiệp/công ty

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !