Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần 

Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần là một trong những việc làm tạo nên sự thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh của công ty. Nhưng thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần tiến hành ra sao? Bạn muốn tìm đến dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng, chuyên nghiệp? Bạn không muốn  ảnh hưởng tới việc hoạt động của công ty mình khi thay đổi địa chỉ? Nam Việt Luật là lựa chọn đúng đắn nhất cho các bạn muốn tư vấn thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.

Đổi địa chỉ trong phạm vi tỉnh, thành phố

Trường hợp chuyển địa chỉ công ty đến nơi khác nhưng vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty đã đăng ký thì thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần như sau:

Công ty gửi Thông báo thay đổi địa chỉ công t đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Thông báo này bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; nếu số công ty cổ phần chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế thì cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Địa chỉ công ty cổ phần dự định chuyển đến;
  • Quyết định, biên bản họp có ghi rõ họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đổi địa chỉ sang tỉnh, thành phố khác

Trường hợp chuyển địa chỉ công ty sang tỉnh, thành phố khác; thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định đặt trụ sở công ty mới. Thông báo này bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu công ty cổ phần chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế;
  • Địa chỉ công ty cổ phần dự định chuyển đến;
  • Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.
  • Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
  • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp bản sao của Đại hội cổ đông đối của công ty cổ phần.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần sẽ khác nhau, nó phụ thuộc vào địa chỉ mới mà công ty cổ phần dự định chuyển đến. Trên đây là tư vấn về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần với 2 trường hợp. Nếu bạn còn bất cứ vấn đề gì chưa rõ về thủ tục này, hoặc về bất cứ vấn đề gì liên quan đến doanh nghiệp, hãy liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn tốt nhất nhé!

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !