• Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  • Tin tức
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm, quyết định thành lập văn phòng đại diện tại An Giang để tìm hiểu thị trường, đối tác và tiếp thị thương hiệu của công ty mình tại An Giang. Đây là địa điểm hấp dẫn nhà đầu tư nhờ vị trí địa lý thuận lợi giao thương với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhà đầu tư, do chưa hiểu rõ về mô hình văn phòng đại diện hoặc chưa hiểu rõ về điều kiện, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại An Giang nên vẫn còn băn khoăn, e ngại.

  Thành lập văn phòng đại diện tại An Giang đang được nhiều công ty quan tâm

  Để giúp các nhà đầu tư rõ hơn về các vấn đề trên, trong bài viết này, Nam Việt Luật xin chia sẻ các nội dung chính yếu như sau:

  • Quy định liên quan về thành lập văn phòng đại diện tại An Giang
  • Quy trình và thông tin về dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại An Giang của Nam Việt Luật
  • Kinh nghiệm khi thành lập văn phòng đại diện tại An Giang
  • Một số lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  Các bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết các nội dung nêu trên cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Quy định liên quan về thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  Về hình thức, tư cách pháp lý, không giống như một công ty, văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân. Văn phòng đại diện chỉ là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

  Khi thành lập văn phòng đại diện tại An Giang, công ty cần lưu ý các điều kiện về đặt tên văn phòng đại diện theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

  Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
  3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

  Điều 20. Đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  …2. Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

  1. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
  2. Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

  Bên cạnh các điều kiện về tên văn phòng đại diện như trên, đối với công ty nước ngoài còn phải tuân thủ các điều kiện tại Điều 7 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP:

  Điều 7. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
  2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
  3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
  4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

  Công ty cần lưu ý các quy định về thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  Quy trình và thông tin về dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại An Giang của Nam Việt Luật

  1. Thành lập văn phòng đại diện tại An Giang của công ty trong nước

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ mà công ty cần chuẩn bị để thành lập văn phòng đại diện tại An Giang bao gồm các giấy tờ theo Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, gồm có:

  • Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện.
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện.
  • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thành lập và bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người làm thủ tục.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

  Công ty nộp bộ hồ sơ nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang. Việc nộp hồ sơ hiện nay chủ yếu thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra công ty có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua bưu điện. Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của công ty, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại An Giang cho công ty.

  2. Thành lập văn phòng đại diện tại An Giang của công ty nước ngoài

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký;
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài;
  • Văn bản của công ty nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
  • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

  - Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh công ty nước ngoài có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

  • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định...

  Nam Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

  Theo Điều 5 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài là:

  • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty nước ngoài dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; hoặc
  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

  Tùy thuộc vào địa điểm mà công ty dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện mà hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty được nộp đến một trong hai cơ quan nêu trên. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc thông qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

  Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện.

  Bên cạnh các thủ tục thành lập doanh nghiệp, Nam Việt Luật cũng được biết đến là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại An Giang cho các công ty trong và ngoài nước. Các hạng mục tư vấn, công việc Nam Việt Luật thực hiện cho khách hàng như:

  • Tư vấn trước khi thành lập văn phòng đại diện: Các đặt tên văn phòng đại diện đúng quy định pháp luật; các điều kiện thành lập văn phòng đại diện, lựa chọn địa điểm đặt văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện…; cũng như các điều kiện áp dụng với công ty nước ngoài.
  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện tại An Giang;
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại An Giang hoặc trực tiếp thực hiện thủ tục cho khách hàng nếu có yêu cầu.
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập văn phòng đại diện công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; cung cấp dịch vụ kế toán

  Kinh nghiệm khi thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

   Một số kinh nghiệm hữu ích khi thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  Việc hoàn tất thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại An Giang sẽ là khó khăn với nhiều người do thiếu kiến thức, kinh nghiệm. Dưới đây, Nam Việt Luật xin tổng hợp một số kinh nghiệm hữu ích để các bạn tham khảo:

  • Việc tìm đến đơn vị tư vấn là cần thiết nếu nhà đầu tư không có sẵn đội ngũ pháp chế, luật sư nội bộ có kinh nghiệm trong thành lập văn phòng đại diện. Đã có nhiều trường hợp, do công ty không được tư vấn trước khi thành lập văn phòng đại diện nên không biết cách đặt tên hoặc chuẩn bị bộ hồ sơ không đầy đủ. Điều này dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền không chấp thuận hồ sơ, hoặc phải sửa đổi, bổ sung.
  • Khi đã thành lập văn phòng đại diện và đi vào hoạt động, nếu có sự thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tương ứng tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của các công ty trong nước không xác định. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài chỉ có thời hạn 05 năm (nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài).
  • Các văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam cần lưu ý trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có trách nhiệm gửi báo cáo về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan đã cấp Giấy phép.
  • Trong hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, các bạn cần lưu ý các giấy tờ như: Giấy đăng ký kinh doanh, Văn bản của công ty cử/bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, Báo cáo tài chính có kiểm toán, hộ chiếu của người nước ngoài đều phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực. Riêng đối với Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài, các bạn phải sử dụng bản sao được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.

  Một số lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  1. Tại sao nên sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại An Giang

  Sử dụng dịch vụ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp đang dần trở thành xu hướng của các công ty khi có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại An Giang bởi nhiều lợi ích, như:

  • Đảm bảo thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại An Giang của công ty được thực hiện chính xác, đúng quy định của pháp luật: Nhiều doanh nghiệp khi tự mình làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại An Giang thường mắc những sai sót về điều kiện thành lập, hồ sơ… do không am hiểu quy định của pháp luật, không biết cách chuẩn bị hồ sơ đúng, đầy đủ. Khi sử dụng dịch vụ của các công ty tư vấn, doanh nghiệp sẽ được tư vấn kỹ về các điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có sai sót.
  • Giúp công ty tiết kiệm thời gian: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty được các công ty dịch vụ thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Đội ngũ luật sư, chuyên viên tại các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ soạn thảo hồ sơ đảm bảo quy định, tiết kiệm được thời gian nhờ không cần phải thực hiện bổ sung, sửa đổi hồ sơ khi thực hiện thủ tục.
  • Giúp công ty tiết kiệm chi phí: Khi sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại An Giang với mức chi phí hợp lý, hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

  Tham khảo ngay: Dịch vụ của Nam Việt Luật

  2. Bối cảnh và tình hình kinh tế xã hội tại An Giang

  An Giang nằm ở phía Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long, cách TPHCM khoảng 187km, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,7km2, có vị trí giáp với Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ và Campuchia.

  An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện. Hệ thống các con sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Vao là các con sông chính trong giao thông thủy của tỉnh. Tỉnh An Giang cũng có mạng lưới giao thông quan trọng trong khu vực, có hai của khẩu quốc tế Tịnh Biên và Vĩnh Xương.

  Kinh tế tại An Giang phát triển mạnh mẽ và ổn định. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và thủ công như dệt, mộc, đan lát, nắn nồi, chạm khắc đá… Sản lượng lúa tại An Giang đứng hàng đầu cả nước ngoài ra còn có bắp, đậu nành… Thị trường xuất nhập khẩu tại An Giang cũng phát triển nhờ có 02 cửa khẩu quốc tế. Các ngành thương mại, du lịch và chế biến cũng khá phát triển.

  Về dân cư, An Giang là tỉnh có dân số đông nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên nguồn nhân lực cho nhiều ngành kinh tế.

  Với tình hình kinh tế xã hội tại An Giang, đây sẽ là địa điểm lý tưởng để các nhà đầu tư kinh doanh một số ngành nghề liên quan đến nông nghiệp, công nghiệp chế biến, mua bán hàng hóa quốc tế…

  Xem thêm:

  An Giang là địa điểm phù hợp để kinh doanh nhiều ngành nghề

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là một số vấn đề liên quan đến thành lập văn phòng đại diện tại An Giang, mong rằng đã cung cấp cho các bạn cái nhìn cụ thể về các quy định pháp luật, trình tự, thủ tục thực hiện thành lập một văn phòng đại diện. Trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu về dịch vụ của Nam Việt Luật, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại