• Thủ tục thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Văn phòng công chứng chỉ được phép hoạt động khi được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn về quy định cũng như thủ tục thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM.

  Quy định về văn phòng công chứng

  thanh-lap-van-phong-cong-chung

  Sau đây là những quy định về việc thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM mà bạn cần biết:

  Văn phòng công chứng phải có ít nhất 2 công chứng viên hợp danh. Văn phòng công chứng TPHCM không có thành viên góp vốn.

  Người đại diện của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng TPHCM phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng, đã hành nghề công chứng từ ít nhất 02 năm.

  Tên gọi của Văn phòng công chứng TPHCM phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của công chứng viên hợp danh khác do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận.Tên văn phòng công chứng tuyệt đối không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của dân tộc.

  Văn phòng công chứng TPHCM phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

  Thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM phải có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

  Văn phòng công chứng TPHCM sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng khắc và sử dụng con dấu khi đã có quyết định cho phép thành lập.

  Thủ tục thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM

  Thủ tục thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM như sau:

  1. Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng tại TPHCM chuẩn bị hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và gửi Uỷ ban nhân dân TPHCM, hồ sơ gồm có:
  • Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tại TPHCM;
  • Đề án thành lập Văn phòng công chứng tại TPHCM, nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên văn phòng, nhân sự, trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai;
  • Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên của văn phòng công chứng.
  1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM, Uỷ ban nhân dân sẽ xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng. Nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.
  2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Khi đăng ký hoạt động cần phải có đơn đăng ký hoạt động, giấy chứng minh về trụ sở ở địa phương.

  Trong thời hạn 10 làm việc, kể từ ngày nhận được giấy tờ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp sẽ tiến hành cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng TPHCM; nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chúc bạn thực hiện thủ tục thành lập văn phòng công chứng tại TPHCM một cách nhanh chóng!

   

Thông báo
Gọi điện thoại